Blijf op de hoogte!

Maandelijks een nieuwsbrief gevuld met interessante blogs en artikelen in je mailbox?

Inschrijven nieuwsbrief

Asset Management within Commercial Banking Groups: International Evidence

Miguel A. Ferreira, Pedro Pires

Belegt u in een beleggingsfonds waarvan de eigenaar een commerciële bank is? Veel Nederlanders zullen deze vraag positief beantwoorden. Recent onderzoek toont aan dat de performance van deze beleggingsfondsen op jaarbasis 0,92% lager is ten opzichte van beleggingsfondsen die niet eigendom zijn van commerciële fondsen. 

De studie

Ongeveer 40% van de beleggingsfondsen (met pieken van 50% in sommige Europese landen) wordt beheerd door divisies van vermogensbeheer van ondernemingen waarvan de voornaamste activiteit commercieel bankieren is. Dit document onderzoekt het potentiële belangenconflict, wat ertoe kan leiden dat fondsbeheerders ten goede komen aan de belangen van de bank in de kredietverstrekking ten koste van fondsbeleggers (hypothese van belangenconflicten).

De volgende onderzoeksvragen zijn onderzocht:

  1. Blijven commerciële bankgerelateerde fondsen slechter presteren dan niet-gelieerde fondsen, evenals fondsen die zijn gelieerd aan andere soorten financiële conglomeraten (bijvoorbeeld investeringsbanken en verzekeringsmaatschappijen)?
  2. Is de omvang van de underperformance van aan commerciële banken gelieerde fondsen groter met de relatieve omvang van de leningendivisie en de mate van overwogen positie in de kredietportefeuille van de bankklanten?
  3. Zijn er verschillen tussen landen?
  4. Worden de resultaten aangedreven door de mogelijkheid dat gelieerde fondsen minder getalenteerde managers aantrekken?

Wat zijn de academische inzichten?

Door een uitgebreid steekproef te testen van meer dan 29.000 aandelenfondsen over de periode 2000-2010 en 28 landen, vinden de onderzoekers het volgende:

  1. JA- Gemiddeld concurreren commerciële bankgerelateerde fondsen minder goed dan niet-gelieerde fondsen met ongeveer 92 basispunten per jaar, gemeten met vier-factor alfa's. Bovendien verkrijgen ze vergelijkbare resultaten bij het gebruik van alternatieve performance metingen, zoals voor benchmark gecorrigeerde rendementen, bruto rendementen of buy-en-hold-rendementen
  2. JA- Verbonden fondsen presteren minder goed wanneer de verhouding tussen uitstaande leningen en beheerd vermogen hoger is, wat duidt op een meer uitgesproken belangenconflict. Daarnaast vinden ze dat de portefeuille van bankgerelateerde fondsen een voorkeur heeft voor aandelen van klanten boven niet-klantaandelen en bankgerelateerde fondsen met een hogere portefeuilleblootstelling aan klantaandelen (boven het portefeuillegewicht in passieve fondsen die dezelfde benchmark volgen) neigt minder te presteren
  3. JA - "Chinese muren" tussen bankleningen en activabeheeractiviteiten worden strenger gehandhaafd en de rechten van fondsbeleggers worden beter beschermd in landen van het common law-recht, zoals de Verenigde Staten in vergelijking met civielrechtelijke landen. In de steekproef van in de VS gevestigde fondsen vinden ze minder uitgesproken underperformance en geen relatie tussen prestaties en maatregelen van belangenconflicten met de uitleenafdeling. Over het algemeen vinden de auteurs dat belangenconflicten minder uitgesproken zijn in markten met sterkere wet- en regelgeving en in bankgebaseerde landen in vergelijking met marktgebaseerde landen. Het niveau van concentratie van bank- en fondsbeheerbedrijven is ook van belang.
  4. NEE- Er blijkt een significante correlatie te zijn tussen slechte fondsprestaties en slecht personeel bij banken.

Waarom maakt het uit?

Deze studie toont aan dat de underperformance van het bankgerelateerde fonds wordt veroorzaakt door een belangenconflict tussen de kredietactiviteiten van de bank en de vermogensbeheeractiviteiten. Het is met name het gevolg van een probleem met dubbele agentschappen doordat fondsbeheerders de belangen van één principaal (de fondsbelegger) opzij zetten om een ​​andere principaal (de moederbank) te bevoordelen.

Beleggingsfilosofie De Vries Investment Services

Het zal u niet verbazen dat voor de invulling van onze beleggingsportefeuilles wij geen gebruik maken van beleggingsfondsen die in eigendom zijn van commerciële banken, zoals ING en ABN AMRO. 

Onze Expertise Nodig?

Uw drijfveren en zaken die u echt belangrijk vindt, daar spreken we graag met u over. Net als over het vervullen van uw wensen en het behalen van uw doelen, bekijk daarom eens ons kenniscentrum of lees meer over de rendementen op onze modelportefeuilles.

Maak een afpraak

De Vries Investment Services

Onze cliënten een betere financiële toekomst bieden. Daar gaan we voor. Om dat doel te realiseren zijn we in 2012, als eerste beleggingsonderneming, dat 'evidenced-based' beleggen aanbood aan particuliere beleggers en het gerenommeerde - door academisch onderzoekers geleide fondsenhuis Dimensional in Nederland introduceerde.

Neem contact op

Gerelateerd

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstige resultaten

Veel van wat we te lezen krijgen over beleggen gaat meestal alleen maar over successen. De bekendste fondsbeheerders hebben hun reputatie te danken aan perioden van hoog rendement. En ondanks de waarschuwingen in kleine lettertjes is de …Lees verder

Aandelen inkopen of dividend uitkeren? Welke consequenties heeft dit op de waarde van een onderneming?

Gedurende lange tijd hebben bedrijven vermogen in de een of andere vorm aan aandeelhouders geretourneerd. Figuur 1 illustreert van 1973–2016 het historische niveau van dividenden, inkoop van eigen …Lees verder

Waarom wij niet kiezen voor actief beheerde beleggingsfondsen

Beleggen levert een onzekere uitkomst op. Niemand weet hoeveel rendement financiële markten in de toekomst op zullen leveren. Wij zien het als onze taak om de kans op een maximale uitkomst te optimaliseren. Dit is een zeer …Lees verder

New Evidence on Mutual Fund Performance: A Comparison of Alternative Bootstrap Methods

"Welk beleggingsfonds moet ik selecteren?" Deze vraag stellen talloze beleggers. Onderzoek toont aan dat met name historische prestaties een belangrijk argument is om een bepaald beleggingsfonds uit te kiezen. De reden is eenvoudig te verklaren. Een …Lees verder

Deze website gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.