Blijf op de hoogte!

Maandelijks een nieuwsbrief gevuld met interessante blogs en artikelen in je mailbox?

Inschrijven nieuwsbrief

Fake-news in de beleggingsindustrie

Steeds meer beleggers kiezen voor indexbeleggen. Dat betekent dat 'ouderwets' actief beleggen langzaam maar zeker haar populariteit verliest en dus minder winstgevend wordt voor vermogensbeheerders en fondsenhuizen. En zoals gebruikelijk zien we dat er onjuiste argumenten over indexbeleggen worden verspreid. We zouden dit 'fake-news' kunnen noemen. 

Al sinds 2005 delen we onze kennis over de werking van financiële markten. We hopen dat beleggers dan in staat zijn om betere beleggingsbeslissingen te kunnen nemen. Ook hopen we beleggers te beschermen tegen de grote hoeveelheid 'fake-news' die in onze sector wordt verspreid. Met name de populariteit van indexbeleggen zorgt ervoor dat fondsenhuizen en vermogensbeheerders die actief beheer aanhangen te kampen hebben met uitstroom van gelden en lagere marges. Het wekt dan ook geen verbazing dat er talloze onjuiste argumenten worden gebruikt om beleggers te verleiden om toch te kiezen voor een actieve beleggingsstrategie. Reden genoeg om (wederom) harde feiten te overleggen over de kenmerken van actief beleggen en indexbeleggen. 

Feit 1: Beleggen is een zero-sum game

Voor beleggers is het cruciaal om het begrip zero-sum game te begrijpen. Aan de hand van een voorbeeld zullen we dit uitleggen. Stel dat het rendement van aandelen in een gegeven jaar 10% bedraagt. Omdat alle aandelen in bezit zijn van beleggers moet het gewogen rendement voor kosten altijd gelijk zijn aan het marktrendement.

De zero-sum game heeft de volgende kenmerken:

  1. Het rendement van alle beleggers wijkt af (zowel positief als negatief) van het marktrendement;
  2. het gemiddelde rendement van alle beleggers kan meer of minder zijn dan het marktrendement;
  3. Het gewogen rendement van alle beleggers is altijd gelijk aan het marktrendement;
  4. Voor elke belegger die in staat is een beter rendement te realiseren dan de markt moet er een belegger zijn die slechter heeft gepresteerd.
  5. Na aftrek van kosten is het gewogen rendement van alle beleggers altijd lager dan het marktrendement
  6. Omdat de kosten bij actief beheer hoger zijn dat de kosten bij passief beheer zal het gewogen gemiddelde rendement bij actief beheer lager liggen dan het gewogen gemiddelde rendement van passief beheer.

Nobelprijswinnaar William Sharpe heeft hier een wereldberoemd artikel over geschreven, genaamd The Arithmetic of Investment Expenses. Jack Bogle, de beroemde oprichten van Vanguard, heeft het volgende artikel, genaamd ' The Arithmetic of “All-In” Investment Expenses' over dit onderwerp geschreven.

Als we kijken naar de relatieve performance van actief beheerde beleggingsfondsen dat zien we dat de praktijk de theorie bevestigd. Dat laat onderstaande grafiek zien. Ja, er zijn actief beheerde beleggingsfondsen die de markt hebben verslagen maar het merendeel is achtergebleven. Dat wordt underperformance genoemd.

Feit 2: hoge kosten vergroot de kans op underperformance

De kosten bij actief beleggen zijn hoger dan bij indexbeleggen. Onderzoek toont aan dat hoge kosten de kans op underperformance vergroot. Met andere woorden; hoe meer een belegger betaald (aan kosten) des te minder (rendement) hij ontvangt. Onderstaande grafiek laat deze relatie zien. 

Feit 3: Indexbeleggen geeft beleggers een veel betrouwbaardere uitkomst

Talloze studies hebben aangetoond dat de asset-allocatie de belangrijkste keuze voor een belegger is. De asset-allocatie is de verhouding aandelen, obligaties en spaarmiddelen. Deze verhouding bepaalt het verwacht rendement en verwacht risico van een beleggingsportefeuille. Naast het feit dat koersen per definitie al flink fluctueren en er al dus onzekerheid is over de uitkomst, laat de praktijk zien dat de rendementen van actief beheerde beleggingsfondsen veel grotere afwijkingen laten zien in vergelijking met passieve fondsen. Onderstaande grafiek laat zien hoeveel afwijking in rendement indexfondsen en actief beheerde beleggingsfondsen hebben laten zien in de periode 2006 - 2016. Waar het rendement van indexfondsen nauwelijks afwijkt van het marktrendement zien we dat de spreiding van actief beheerde beleggingsfondsen aanzienlijk groter is. De afwijking is meestal negatief. 

Feit 4: De meeste beleggers gebruiken indexbeleggen op de verkeerde wijze

Indexbeleggen heeft dus vele voordelen. Mits goed gebruikt. En hier gaat het vaak mis. Passieve beleggingsinstrumenten, zoals ETF's en indexfondsen, worden maar al te vaak actief gebruikt. Onderstaande grafiek laat de relatieve 5-jaars performance zien van alle Amerikaanse passieve beleggingsinstrumenten versus een indexfonds dat de totale Amerikaanse markt volgt. In tegenstelling tot wat je zou verwachten blijkt er sprake te zijn van een grote afwijking, varierend van een outperformance van 14% tot een underperformance van 8%. Opvallend is dat er sinds 2002 sprake is van een underperformance. 

Ook dit is een belangrijkste constatering. Bij een echt passieve aanpak zou je verwachten dat het rendement van alle indexgerelateerde beleggingsinstrumenten in lijn ligt met het marktrendement. Een belegger die besluit te gaan beleggen met behulp van passieve beleggingsinstrumenten dient dan ook uit te zoeken of de vermogensbeheerder of bank een actieve - of passieve beleggingsfilosofie volgt.

Conclusie

De conclusie is duidelijk. Passieve beleggingsinstrumenten leveren beleggers de allergrootste kans op een succesvolle beleggingservaring. Maar dan moeten ze wel gebruikt worden zoals ze bedoeld zijn, namelijk passief.

Onze Expertise Nodig?

Uw drijfveren en zaken die u echt belangrijk vindt, daar spreken we graag met u over. Net als over het vervullen van uw wensen en het behalen van uw doelen, bekijk daarom eens ons kenniscentrum of lees meer over de rendementen op onze modelportefeuilles.

Maak een afpraak

Jan De Vries

Beleggers een betere financiële toekomst bieden. Dat was voor mij de reden om in 2005 De Vries Investment Services op te richten en mijn baan bij een grootbank op te zeggen. We spelen een zeer belangrijke rol in het leven van onze cliënten. Doelstellingen zoals aanvulling pensioen en aflossing hypotheek hebben een grote impact op het (financiële) welzijn van onze cliënten. Ik ben dan ook ontzettend trots dat onze cliënten onze belangrijkste ambassadeurs zijn. Een groter compliment kan men ons niet geven.

Neem contact op

Tags

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Waarom wij heel vaak niets doen?

Als we kijken naar de beleggingswereld dan is op dit moment actief beheer nog steeds de meest gebruikte methodiek. Dat is vreemd. Elk onderzoek toont namelijk aan dat een belegger …Lees verder

How Active Management Survives

J.B. Heaton en Ginger Pennington (verbonden aan de Northwestern University, Department of Psychology). Waarom kiezen beleggers voor actief beheer terwijl alle onderzoeken aantonen dat passief beleggen betere rendementen laat zien? In …Lees verder

Morningstar's European Active/Passive Barometer Ultimo 2018

De Active/Passive baromter van Morningstar wordt elk half jaar gepubliceerd. De performance van Europese actief beheerde beleggingsfondsen wordt vergeleken met passief beheerde beleggingsfondsen. In het onderzoek zijn 10.200 fondsen …Lees verder

Morningstar’s Active/Passive Barometer augustus 2018

De Morningstar Active / Passive Barometer is een halfjaarlijks rapport dat de prestaties meet van actief versus passief beheerde fondsen binnen hun respectieve Morningstar-categorieën. De barometer is uniek in de manier waarop het het succes van …Lees verder

Deze website gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.