Blijf op de hoogte!

Maandelijks een nieuwsbrief gevuld met interessante blogs en artikelen in je mailbox?

Inschrijven nieuwsbrief

Dalende aandelenkoersen: wat moet beleggers doen?

Wat is er aan de hand op de financiële markten?

In een kleine twee weken zijn de aandelenkoersen in een vrije val geraakt. Zo daalde de Nederlandse AEX-index met maar liefst 15%. In dit artikel leggen we uit wat er aan de hand is en hoe we bij De Vries Investment Services met dit soort dalingen omgaan.

Wat is er aan de hand?

Wereldwijd hadden de financiële markten de afgelopen weken enorm veel last van de nasleep van de totaal onverwachte devaluatie van de Chinese yuan en ook van nieuwe politieke onzekerheden in Griekenland. Aandelenkoersen gingen zeer fors omlaag terwijl de obligatierente - vooral in de Verenigde Staten - daalde. De devaluatie van de Chinese yuan heeft tot een beperkte waardedaling van de munt geleid (circa 4%), maar is wel de aanleiding geweest voor een serie devaluaties van andere munten in de opkomende wereld. En die waren veelal aanmerkelijk groter. Zo daalde bijvoorbeeld de munt van Kazachstan met zelfs 26%, vooral als gevolg van de verder dalende olieprijs. Maar ook de valuta's van Rusland, Ghana, Guinea, Colombia, Wit Rusland, Turkije, Maleisië en Algerije verloren veel van hun waarde.

Beleggers vrezen voor een economische vertraging van de Chinese economie. De index van inkoopmanagers in de Chinese industrie is volgens voorlopige gegevens in augustus gedaald tot 47,7 vergeleken met 47,8 in juli. Een stand onder de 50 zou duiden op een krimp van de industriële sector.

Daar kwam donderdag ook nog eens nieuwe onzekerheid over Griekenland bij. Premier Tsipras heeft zijn ontslag ingediend en wil nieuwe verkiezingen uitschrijven. Het gevolg is dat er weer onzekerheid ontstaat over de uitvoering van het hervormingsprogramma. Het gevolg is dat de toonaangevende aandelenindices sterk begonnen te dalen. Als uiting van de toegenomen risicoaversie daalde in de meeste landen de rente op de kapitaalmarkten.

Ons beleggingsbeleid

We bouwen voor onze cliënten beleggingsportefeuilles op basis van het beroemde factormodel van de professoren Fama en French. We noemen dit ook wel wetenschappelijk indexbeleggen. Belangrijke kenmerken zijn een ongelooflijke spreiding van meer dan 12.000 verschillende aandelen en lage kosten. Door blootstelling aan factoren verwachten we dat op termijn een beter rendement wordt gerealiseerd dan ‘normaal’ indexbeleggen of actief beheer.

Financiële markten belonen beleggers door de tijd heen met rendement. Naarmate de periode dat een belegger aandelen aanhoudt des te groter de kans dat de aandelenbelegging een hoger rendement heeft opgeleverd dan sparen. Aandelen hebben echter een vervelende eigenschap en dat is dat aandelen op korte termijn enorm heftig kunnen fluctueren.

Hieronder hebben we de maandrendementen opgenomen van de MSCI All World Country Index sinds 1988.

msci maand

De tabel laat zien dat aandelen een gemiddeld jaarrendement van 9,30% hebben opgeleverd. Om dit rendement te realiseren dienen beleggers de soms heftige fluctuaties op korte termijn te accepteren. Academisch onderzoek toont aan dat het niet mogelijk is om vooraf te voorspellen wanneer een daling zich zal openbaren.

Hieronder hebben we de spreiding weergegeven:

msci spreiding

Deze spreidingsgrafiek laat al duidelijk zien dat bijvoorbeeld een daling op maandbasis van meer dan 5% in meer dan 12% van alle maanden voorkomt. In normaal Nederlands betekent dit dat gemiddeld 1 op de 8 maanden het rendement lager is dan 5%.

De rol van de media

De media zal de komende dagen uw aandacht vestigen op de sterke recente koersdalingen. U zult koppen lezen zoals ‘ bloedbad op de beurzen’ of ‘ beleggers verkopen in paniek hun aandelen’. Voor beleggers is het totaal zinloos om hiernaar te luisteren. Het is de rol van de media om uw aandacht te vestigen op korte termijn fluctuaties. Als het goed gaat op de financiële markten leest u dat beurzen op een ‘all-time high’  staan en als de koersen weer eens dalen, dan is het ineens een bloedbad. Het beste advies wat we beleggers kunnen geven is hier geen aandacht aan te schenken.

De tijd is uw beste vriend

Drie belangrijke uitgangspunten zijn cruciaal voor een succesvolle beleggingservaring: spreiding, lange termijn en lage kosten. Met name met het tweede uitgangspunt hebben beleggers de meeste moeite. Hieronder hebben we het koersverloop van de MSCI ACWI-index weergegeven van de laatste twee maanden. Je zou kunnen denken dat de koersen zeer sterk gedaald zijn.

msci kort

Kijken we echter naar de periode sinds het jaar 2000. Deze periode omvat een aantal grote dalingen, zoals de doorgeprikte internetzeetbel en de kredietcrisis. De recente daling is feitelijk niets meer dan een rimpeling en een belegger die door de bril van de lange termijn kijkt, zal zich afvragen waarom beleggers nu zo ongerust zijn.

msci lang

Koersen fluctueren nu eenmaal

We hebben het al eerder gezegd, aandelen fluctueren nu eenmaal. We hebben een rapport opgenomen waarbij van de S&P alle flinke koersdalingen zijn weergegeven. Dit rapport laat zien dat dalingen van meer dan 10% eerder regel zijn dan uitzondering.

decade drawdowns

Wat veel beleggers zich dienen te realiseren is dat, naast het gegeven dat een grote daling regelmatig voorkomt, er een zeer realistische kans is dat het jaarrendement uiteindelijk positief uitpakt. Dit laat onderstaande grafiek zien. Neem bijvoorbeeld het beleggingsjaar 2012. In dat jaar daalde de koersen ook met 15%. Uiteindelijk realiseerden beleggers dat jaar een positief rendement van 12%. Er is dus een kans van ongeveer 77% dat beleggers ook dit jaar een positief rendement zullen realiseren.

dalingenslot

De beste rendementen volgen vaak na de slechtste dagen

Het komt vaak voor dat de allerslechtste dagen worden gevolgt door zeer goede dagen.

GB

Voor een belegger is het cruciaal om dit soort dagen mee te maken. Het missen van een paar zeer goede dagen leidt tot een aanmerkelijk lager eindkapitaal. Omdat niemand van te voren weet wanneer deze dagen plaats zullen vinden is het cruciaal om nooit uit de markt te stappen.

out1

Koersdalingen maken beleggers nerveus en leiden tot verkeerde beslissingen

Ons menselijk instinct zorgt er maar al te vaak voor dat we verkeerde beleggingsbelissingen nemen. Weliswaar is het menselijk instinct logisch en verklaarbaar maar het opvolgen ervan is zeer schadelijk voor het lange termijn rendement. In het kort werkt ons brein als volgt:

  1. Als koersen stijgen en de beleggingsportefeuille in waarde stijgt zorgt ons brein ervoor dat we enthousiast worden en meer risico willen lopen;
  2. Als koersen dalen en de beleggingsportefeuille in waarde daalt, zorgt ons brein ervoor dat we nerveus worden en wellicht bang. We vrezen dat koersen nog verder gaan dalen en voelen de neiging om de beleggingsportefeuille te verkopen. Naarmate koersen verder dalen wordt dit gevoel steeds sterker totdat we niet anders kunnen dan toegeven.

Dit fenomeen leidt tot het feit dat de gemiddelde belegger een aanzienlijk lager rendement realiseert dan nodig. Sterker nog, het is vaak verstandiger om juist het tegenovergestelde te doen. Als koersen gedaald zijn is het vaak verstandiger om aandelen te kopen. Hoe moeilijker een dergelijke beslissing is des te groter is de kans dat dit uiteindelijk een zeer verstandige keuze blijkt te zijn.

De meest onverstandige beslissingen worden dus genomen als koersen onder druk staan. Zo blijkt uit studies dat een verliesgevende positie veel meer impact heeft dan een vergelijkbare winstgevende positie. Dit wordt ook wel 'loss-aversion'  genoemd. Het feit dat we op de hoogte zijn van dit verschijnsel wil niet zeggen dat een belegger aan dit gevoel kan ontsnappen. Het blijkt bijvoorbeeld dat omgaan met verlies in hetzelfde gedeelte van ons brein wordt verwerkt als waar ook levensbedreigende gevaren worden verwerkt.

Daarom zien beleggers dalende koersen dan ook zelden als koopmoment. Dankzij de media onthouden we juist de woorden zoals bloedbad, drama, ramp en paniek. Voor we het zelf realiseren concluderen beleggers dat het deze keer echt anders moet zijn. Het beleggingsplan wordt in de ijskast gezet en in het ergste geval besluiten beleggers, vaak volledig getraumatiseerd, om hun beleggingsportefeuille te verkopen om er later achter te komen dat ze op het allerlaagste moment zijn uitgestapt.

Sommige regio's zijn wel erg goedkoop geworden!

In de media lezen we nu dat met name de opkomende markten de grote boosdoener zijn van de huidige daling en dat het niet verstandig is om hierin te beleggen. Als argument wordt dan gewezen naar de tegenvallende koersprestaties. Wij vinden dat opkomende markten in een breed gespreide beleggingsportefeuille thuishoren en maken ons geen enkele zorgen over de toekomstig verwachte rendementen. De reden is dat de waarderingen van deze regio zeer goedkoop geworden zijn en er is een zeer sterke relatie tussen waardering en toekomstig rendement.

Hieronder ziet u de waardering van de MSCI Emerging Markets. De waarderingen voor deze regio zijn momenteel laag te noemen. De nadruk in onze beleggingsportefeuilles zijn echter aandelen die voldoen aan de criteria klein en waarde. Het fonds dat wij hiervoor gebruiken is het Dimensional Emerging Markets Targeted Value fonds. De waarderingen zijn voor dit segment nog 34,67% goedkoper dan de waardering van grote ondernemingen. Dat betekent dat er de komende jaren een prachtig rendement verwacht mag worden.

EM

Hieronder ziet u de maanddata van het Dimensional Emerging Markets Targeted Value fonds sinds 1994. Sinds deze periode bedraagt het gemiddeld jaarrendement 10,20% per jaar. Maar kijk eens naar de grote schommelingen op maand- en op jaarbasis. Een jaarrendement van meer dan 40% is totaal geen uitzondering. Het is dan ook zeer gevaarlijk om tijdelijk uit dit fonds te stappen.

EMTV

Ons advies

Bij De Vries Investment Services hebben we talloze koersdalingen meegemaakt. Koersdalingen horen nu eenmaal bij financiële markten. Soms zijn de koersdalingen groot en soms klein maar ze zijn een belangrijk en noodzakelijk onderdeel van een goed werkende financiële markt. En het zorgt ervoor dat beleggers uiteindelijk beloond worden met een prima rendement.

Beleggen doe je voor de lange termijn. Zelfs de allerbest gespreide beleggingsportefeuille zal op een gegeven moment in waarde dalen. Hoe lang een dergelijke daling duurt is onmogelijk te voorspellen. In 2008 duurde het twee jaar voordat de koersen weer hersteld waren, meestal duurt het aanzienlijk korter. Sterker nog, de kans dat het uiteindelijk een positief aandelenjaar wordt is groter dan de kans op een negatief aandelenjaar.

Wij bewaken de gewenste aandelenweging en als de werkelijke weging te veel is afgeweken, dan zullen we u adviseren de werkelijke weging weer in lijn te brengen met de gewenste aandelenweging. Dit proces 'dwingt'  de belegger om bij lagere koersen te kopen en bij hogere koersen te verkopen en leidt uiteindelijk tot een beter rendement.

Onze Expertise Nodig?

Uw drijfveren en zaken die u echt belangrijk vindt, daar spreken we graag met u over. Net als over het vervullen van uw wensen en het behalen van uw doelen, bekijk daarom eens ons kenniscentrum of lees meer over de rendementen op onze modelportefeuilles.

Maak een afpraak

Jan De Vries

Beleggers een betere financiële toekomst bieden. Dat was voor mij de reden om in 2005 De Vries Investment Services op te richten en mijn baan bij een grootbank op te zeggen. We spelen een zeer belangrijke rol in het leven van onze cliënten. Doelstellingen zoals aanvulling pensioen en aflossing hypotheek hebben een grote impact op het (financiële) welzijn van onze cliënten. Ik ben dan ook ontzettend trots dat onze cliënten onze belangrijkste ambassadeurs zijn. Een groter compliment kan men ons niet geven.

Neem contact op

Tags

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Correctie en 'bear-markets'. Wat is onze mening?

‘Extreme nervositeit heerst op beurzen, belegger doet financiële sector in de uitverkoop’. Zo staat op de voorpagina van het FD te lezen. Sinds april 2015 zijn de koersen wereldwijd met ca. 20% gedaald. We kunnen ons goed …Lees verder

Sterk dalende koersen in januari. Wat zou een verstandige belegger moeten doen?

Sinds december daalde de AEX-index met maar liefst 12,50%. In dit artikel leggen we uit wat er aan de hand is en hoe we bij De Vries Investment Services met dit soort dalingen omgaan. De laatste maanden is er veel onrust op de …Lees verder

Dalende koersen: Wat moeten beleggers doen?

Het zal beleggers niet zijn ontgaan. Aandelenkoersen zijn al sinds december 2014 aan het dalen en met name aan het begin van 2016 lijken de koersdalingen te versnellen. Wat moet een belegger doen? Om de dalingen in perspectief te …Lees verder

Grexit of niet? Wat moet een belegger doen?

Bloedbad op de beurzen. Ravage op Europese financiële markten. Dit zijn slechts enkele nieuwskoppen die we maandagmorgen 29 juni in de media lezen. De vraag die beleggers zich nu wellicht zouden kunnen stellen is " wat moet ik …Lees verder

Deze website gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.