Blijf op de hoogte!

Maandelijks een nieuwsbrief gevuld met interessante blogs en artikelen in je mailbox?

Inschrijven nieuwsbrief

Een helder perspectief op factor-premiums

Rendementen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Elke belegger kent deze leus. Desondanks wordt door beleggers veel gewicht gegeven aan recente prestaties. Recente beleggingsrendementen vertellen je niet veel over de toekomst. Beleggers zouden recente prestaties dan ook met het juiste perspectief moeten bekijken.

De meeste van ons hebben een voorkeur voor ronde getallen. Daarom vieren we een 60e verjaardag groter dan een 59e verjaardag. Of ronden we een fooi in een restaurant af naar een totaalbedrag en vaak in veelvouden van €  5? Jazeker, de meesten van ons geven de voorkeur aan ronde nummers.

Deze voorkeur leidt er ook toe dat veel beleggers de resultaten van hun beleggingsportefeuille per kalenderjaar beoordelen en de lange termijn rendementen per decennia. Beleggers hebben de neiging om meer nadruk te leggen op de laatste periode vanwege recency bias en deze recente resultaten naar de toekomst te extrapoleren. Om deze redenen moeten we recente prestaties in het juiste perspectief plaatsen.

Een positieve small-cap premium

Gedurende de meest recente 10 jaar hebben beleggers in aandelen het in het algemeen goed gedaan, met de MSCI All Country World Index (IMI) die tot en met 2018 een rendement op jaarbasis van 12,29% behaalde. Wetenschappelijk onderzoek heeft ons geleerd dat aandelen met bepaalde kenmerken door de tijd heen een hoger rendement opleveren. Zo hebben aandelen van kleine ondernemingen inderdaad de afgelopen decennia een hoger rendement opgeleverd. Zo bedroeg het extra gemiddeld jaarrendement van de MSCI All Country World Small Cap Index 2,93%. Dit wordt met een duur woord de small-cap premium genoemd. Dit extra rendement leverde over deze tijdsperiode beleggers maar liefst 74% meer vermogenstoename op.

Maar een negatieve value-premium

Waar aandelen van kleine ondernemingen dus beter presteerden, bleven de prestaties van waarde (value) aandelen achter. Deze ‘underperformance’ heeft veel aandacht gekregen in de media. Waar de MSCI All Country World Index (IMI) dus de afgelopen tien jaar 12,29% rendement wist te behalen, behaalde de MSCI All Country World Value Index ‘slechts’ 9,90% rendement. “Betekent dit dat de ‘value-premium’ niet meer bestaat?” In dit artikel geven we hier antwoord op.

We verwachten dat elke ‘premium’ over een bepaalde periode positief zal zijn. In werkelijkheid echter zijn de premiums echter behoorlijk volatiel zijn en het komt zelfs geregeld voor dat een bepaalde premium negatief is. Hoewel een negatieve premium, zoals de value-premium, teleurstellend kan zijn, is dit echter vrij normaal. Om inzicht te krijgen hebben we historische data bekeken om antwoord te kunnen geven op de vraag hoe vaak het is voorgekomen dat een premium negatief is geweest.

Premiums zijn meestal positief

Onderstaande grafiek geeft inzicht in de frequenties dat negatieve premiums voor zijn gekomen in de VS over voortschrijdende 1-, 5- en 10-jarige periodes. Zoals je ziet zijn negatieve premiums heel normaal. Neem nu de value-premium als voorbeeld. Een belegger die één jaar zou beleggen heeft een kans van 39% dat er sprake is van een negatieve value-premium. De kans op een negatieve value-premium neemt echter af naarmate de tijd verstrijkt. Na een periode van 10 jaren is de kans op een teleurstelling gedaald tot 16%. De les die je kunt trekken is dat de kans op een positieve premium groter wordt naarmate de tijd verstrijkt. Daarom is het zo belangrijk om een strategie consequent te blijven volhouden. Wat ook zeer belangrijk is om te constateren dat je de kansen op succes enorm kunt vergroten. In het voorbeeld van de value-premium is de kans op een positieve premium na tien jaar 84%. Met dergelijks kansberekeningen kan een rationele belegger niet anders doen dan een gedeelte van zijn vermogen beleggen in dit soort aandelen.

In deze analyse hebben we elke premie afzonderlijk bekeken. Wat nu als we alle vier factoren integreren met het oog op een nastreven van een beleggingsportefeuille met een hoger verwacht rendement? Een andere benadering is om de frequentie te berekenen dat één, twee, drie of alle vier de premiums negatief waren over een periode van 10 jaar, gemeten van juli 1963 tot december 2018. Zoals te zien in onderstaande tabel is de kans dat één bepaalde factor negatief is bijna gelijk aan 50%. De kans dat twee factoren negatief waren is met 7,9% al aanzienlijk lager. De kans dat drie of vier factoren negatief zijn geweest is nagenoeg gelijk aan nul. Dit geeft aan hoe belangrijk het is om binnen een beleggingsportefeuille meerdere premiums te integreren.

Elke factor die geen positieve bijdrage heeft geleverd, wordt direct in twijfel getrokken. “Kloppen de onderzoeken wel?”, is de vraag die snel gesteld wordt. Het feit dat alleen de value-premium is achtergebleven maar andere premiums wel positief zijn geweest lijkt dan minder belangrijk. 

Vanuit een empirisch perspectief is een negatieve premie gemeten over een periode van 10 jaar zo normaal dat het duidelijk is dat in een dergelijke situatie niet gesteld kan worden dat de ‘premium’ niet langer zou bestaan. Daarom is het belangrijk om een kader te hebben waarom we verwachten dat de verschillende premiums in de toekomst positief zullen zijn. 

Dat kader is de waarderingstheorie, die stelt dat de prijs van een aandeel de verwachte toekomstige kasstromen van de onderneming weerspiegelt, verdisconteerd tot contante waarde. De disconteringsvoet is gelijk aan het verwachte rendement van een belegger. Daarom, zolang aandelen verschillende verwachte rendementen hebben, zouden aandelen met lagere waarderingen en hogere verwachte kasstromen een hoger verwacht rendement moeten hebben. Dit kader geldt ongeacht of gerealiseerde premiums in het recente verleden positief of negatief waren.

Nu we weten dat de value-premium de afgelopen decennia negatief is geweest is de vraag gerechtvaardigd of in de toekomst de kans op een positieve value-premium nu hoger is geworden. Dit wordt inderdaad door de data bevestigd, hoewel de data een breed scala aan uitkomsten laten zien. In deze analyse identificeren we de voortschrijdende 10-jarige periodes waarin een premie negatief was en observeerden we hoe de premie zich gedurende de volgende 10 jaar gedroeg. Winstgevendheid is uitgesloten omdat er slechts twee gegevenspunten zijn.

Ondanks overtuigend theoretisch en empirisch bewijs dat de premiums ondersteunt, kunnen beleggers geneigd zijn om het recente verleden naar de verre toekomst te extrapoleren, wat ertoe kan leiden dat zij hun beleggingsfilosofie op mogelijk ongelegen momenten verlaten. Het handhaven van discipline en vasthouden aan het plan zijn van vitaal belang. De prestaties van premies in het recente verleden vertellen u niet veel over toekomstige premies. Dus als uw doelen niet zijn veranderd, hoeft uw assetallocatie waarschijnlijk niet te veranderen.

Stug vol blijven houden wordt beloond!

Beleggers dienen zich te realiseren dat de prestaties van premiums snel kunnen veranderen. Ik zal dit aan de hand van een recent voorbeeld concretiseren. We gaan terug naar het einde van de vorige eeuw. Onderstaande grafiek laat de prestaties zien van de Russell 1000 Growth and Value-indices tot 31 maart 2000. In de twintig (!) jaren voorafgaand versloegen groei-aandelen waarde-aandelen over elke periode. Of we nu kijken naar één jaar of twintig jaar. Het gevolg was dat beleggers zich afvroegen of de theorie van een positieve value-premium nog wel van toepassing was in de zogenaamde "Nieuwe economie."

Het duurde slechts twaalf maanden voordat beleggers die capituleerden voor deze redenering enorme spijt kregen van hun beslissing. In de twintig (!) jaren voorafgaand aan 31 maart 2001 versloegen waarde-aandelen groei-aandelen over elke periode. Of we nu kijken naar één jaar of twintig jaar. Het moraal van het verhaal? Negatieve resultaten zijn teleurstellend, maar beleggers moeten ze met het juiste perspectief bekijken en de koers blijven volgen!

Conclusie

Academisch onderzoek geeft ons inzicht hoe financiële markten werken. Door deze inzichten te implementeren in beleggingsportefeuilles verhoog je de kans dat beleggers hun financiële doelstellingen realiseren. 

 

Onze Expertise Nodig?

Uw drijfveren en zaken die u echt belangrijk vindt, daar spreken we graag met u over. Net als over het vervullen van uw wensen en het behalen van uw doelen, bekijk daarom eens ons kenniscentrum of lees meer over de rendementen op onze modelportefeuilles.

Maak een afpraak

Jan De Vries

Beleggers een betere financiële toekomst bieden. Dat was voor mij de reden om in 2005 De Vries Investment Services op te richten en mijn baan bij een grootbank op te zeggen. We spelen een zeer belangrijke rol in het leven van onze cliënten. Doelstellingen zoals aanvulling pensioen en aflossing hypotheek hebben een grote impact op het (financiële) welzijn van onze cliënten. Ik ben dan ook ontzettend trots dat onze cliënten onze belangrijkste ambassadeurs zijn. Een groter compliment kan men ons niet geven.

Neem contact op

Tags

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Characteristics of Mutual Fund Portfolios: Where Are the Value Funds?

Martin Lettau is verbonden aan de Universiteit van  California, Berkeley en Sydney C. Ludvigson is verbonden aan de New York University Dit onderzoek biedt een uitgebreide analyse van portefeuilles van actieve beleggingsfondsen, ETF's en …Lees verder

Hebben waarde-aandelen nog wel een toegevoegde waarde?

In de periode 1975-2017 had de value-premie  in Europa een positief samengesteld rendement op jaarbasis van ongeveer 2,2% . In zes van de laatste tien kalenderjaren was de value-premie in Europa echter negatief. Dezelfde trend is …Lees verder

Waarom is het rendement van kleine ondernemingen hoger dan die van grote ondernemingen?

Als we naar bijna 100 jaar koershistorie kijken, dan zien we dat aandelen van kleine ondernemingen gemiddeld een hoger rendement hebben gerealiseerd dan aandelen van grote ondernemingen. Wetenschappelijk onderzoek …Lees verder

Veel beleggingsfondsen misleiden beleggers!

Stel je voor dat je een nieuwe auto hebt gekocht. Na een lange speurtocht heb je uiteindelijk de auto van je dromen gevonden. Een auto met alle specificaties die je wenst. Nadat de auto is afgeleverd blijkt dat de nieuwe …Lees verder

Deze website gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.