Blijf op de hoogte!

Maandelijks een nieuwsbrief gevuld met interessante blogs en artikelen in je mailbox?

Inschrijven nieuwsbrief

Het belang van lage kosten

Kosten zijn van belang. Of u nu een auto koopt of een beleggingsstrategie kiest, de verwachte kosten vormen een essentiële factor bij het nemen van een belangrijke financiële beslissing.

Bij het nemen van dergelijke beslissingen stellen we ons vertrouwen in allerlei informatie over de kosten. Wanneer u bijvoorbeeld een auto koopt, zal de catalogusprijs een indicatie zijn voor de prijs die u voor de auto zult moeten betalen. Maar de catalogusprijs is slechts een onderdeel van de totale kosten van het bezit van een auto. Andere aspecten, zoals BTW, verzekeringskosten, te verwachten onderhoudskosten en de mogelijke kosten van onverwachte reparaties, moeten ook in overweging worden genomen. Sommige van deze kosten zijn eenvoudig te achterhalen, maar andere zijn moeilijker in te schatten. Zo dient ook bij het beleggen in fondsen rekening te worden gehouden met verschillende factoren om te beoordelen hoe kosteneffectief een strategie voor een bepaalde belegger kan zijn.

DOORLOPENDE KOSTEN
Allerlei kosten verlagen het nettorendement voor beleggers. Een belangrijke kostenpost is de doorlopende kosten. Net als de catalogusprijs van een auto geven de doorlopende kosten een goede indicatie van de prijs die u voor een beleggingsstrategie zult moeten betalen. Onderstaande afbeeldingen laten de relatie zien tussen kosten en het resultaat. 

 KostenEnPerformance

KostenEnPerformance2

 

Uit deze gegevens blijkt dat beleggingsfondsen die gemiddeld meer kosten in rekening brengen (kostenratio), minder vaak een outperformance hebben laten zien. Over een periode van 10 jaar tot en met 2016 heeft slechts 10% van de duurste aandelenfondsen beter gepresteerd dan de benchmark. Voor obligaties heeft slechts 7% beter gepresteerd. Met andere woorden: Gemeten over een periode van 10 jaar blijft 90% respectievelijk 93% van de dure fondsen achter bij de benchmark.

Deze gegevens tonen aan dat een hoge kostenratio bijna altijd nadelig is voor beleggers, vooral op de langere termijn.

Hoewel de doorlopende kosten een belangrijk gegeven is voor een belegger, wegen de ‘totale kosten van het bezit’ het zwaarst bij het inschatten van de werkelijke kosten van een beleggingsstrategie. Net zoals dit het geval is bij de aanschaf van een auto, geven de totale kosten van het bezit meer inzicht in het geheel dan één kostenaspect. Er wordt gekeken naar aspecten die direct waarneembaar zijn, zoals de doorlopende kosten, maar ook naar aspecten die moeilijker zijn in te schatten, zoals transactiekosten en de impact van belastingen. Het is belangrijk dat beleggers zich bewust zijn van deze en andere kosten, en dat ze beseffen dat de doorlopende kosten, hoewel die nuttige informatie bevat, niet een allesomvattende factor is die de totale kosten van het bezit weergeeft.

TRANSACTIEKOSTEN

De doorlopende kosten bevat bijvoorbeeld (onder andere) de managementfee, administratiekosten en kosten voor de aandeelhoudersrapportage, maar niet de potentieel aanzienlijke kosten die voortkomen uit de effectentransacties van het fonds. De totale transactiekosten worden bepaald door de omvang van de transactie, de omloopsnelheid, en de kosten per transactie. Als een beheerder buitengewoon veel transacties uitvoert, zal het rendement worden aangetast door kosten als provisie- en transactiekosten. Deze impact is te vergelijken met ons voorbeeld over de auto waarbij de bestuurder veel te hard remt of te snel optrekt.

Door regelmatig op deze wijze te handelen, terwijl daar geen noodzaak toe is, zal uw auto aan meer slijtage onderhevig zijn en meer brandstof verbruiken. Deze handelingen kunnen de totale kosten van het bezit verhogen. Bovendien kan excessieve handel in sommige gevallen ook leiden tot negatieve fiscale gevolgen voor het fonds, hetgeen de kosten voor beleggers die tegoeden op belastbare rekeningen aanhouden, kan verhogen.

De beste manier om de impact van transactiekosten te beperken is om te voorkomen dat er onnodig veel transacties worden afgesloten en veel aandacht te besteden aan het verlagen van de kosten per transactie. Flexibel en niet-impulsief beleggen, waardoor het mogelijk wordt een opportunistische strategie toe te passen, is een manier om dit doel te bereiken. Door de omloopsnelheid laag te houden, flexibel te blijven en alleen te handelen wanneer de potentiële baten van een transactie groter zijn dan de kosten, kunnen de totale transactiekosten beperkt blijven en de totale kosten van het bezit worden verminderd.

De regelgever in het VK onderkent dit punt en heeft de vermogensbeheerders recentelijk opgeroepen volledig inzicht te verschaffen in de totale kosten van het beleggen.

conclusiE

De totale kosten van het bezitten van een fonds zijn moeilijk in te schatten. Hiervoor is een grondig inzicht in de kosten vereist en moet men verder kijken dan alleen maar naar de kostenratio. Bij De Vries Investment Services staat het minimaliseren van alle kosten al sinds onze oprichting in 2005 centraal. We weten uit ervaring dat het terugbrengen van de kosten met meer dan 50% geen uitzondering is.

 

Onze Expertise Nodig?

Uw drijfveren en zaken die u echt belangrijk vindt, daar spreken we graag met u over. Net als over het vervullen van uw wensen en het behalen van uw doelen, bekijk daarom eens ons kenniscentrum of lees meer over de rendementen op onze modelportefeuilles.

Maak een afpraak

Jan De Vries

Beleggers een betere financiële toekomst bieden. Dat was voor mij de reden om in 2005 De Vries Investment Services op te richten en mijn baan bij een grootbank op te zeggen. We spelen een zeer belangrijke rol in het leven van onze cliënten. Doelstellingen zoals aanvulling pensioen en aflossing hypotheek hebben een grote impact op het (financiële) welzijn van onze cliënten. Ik ben dan ook ontzettend trots dat onze cliënten onze belangrijkste ambassadeurs zijn. Een groter compliment kan men ons niet geven.

Neem contact op

Tags

Deel dit artikel

Deze website gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.