Blijf op de hoogte!

Maandelijks een nieuwsbrief gevuld met interessante blogs en artikelen in je mailbox?

Inschrijven nieuwsbrief

Hoe gaat Dimensional om met Corporate Governance?

Dimensional beheert namens haar cliënten al meer dan bijna vier decennia beleggingsportefeuilles. Een van de vele manieren waarop Dimensional waarde weet toe te voegen is door effectief de belangen te vertegenwoordigen van Dimensional's cliënten bij de bedrijven waarin ze beleggen.

Dimensional streeft ernaar deze doelstelling te realiseren door middel van activiteiten zoals omgaan met beheer van relevante bestuurskwesties en stemmen op aandeelhoudersvergaderingen.

In dit artikel geven we meer details over Dimensional's benadering van corporate governance en hoe Dimensional gelooft dat deze aanpak een positieve invloed kan hebben op
aandeelhouderswaarde.

Dimensional gelooft dat koersen de totale verwachtingen van marktdeelnemers weerspiegelen. Dit is dus inclusief financiele gegevens en niet-financiële gegevens, zoals de governance praktijken van een bedrijf. De wijze waarop een onderneming haar governance activiteiten uitvoert, betekent niet dat Dimensional op basis hiervan al dan niet besluit om in de onderneming te investeren. Dimensional is namelijk van mening dat, zodra een belang in de onderneming is aangekocht, er actief moet worden gewerkt aan het verbeteren van de bestuurspraktijken. 

Waarderingstheorie

Waarderingstheorie suggereert dat de huidige marktwaarde van een bedrijf is gelijk aan de waarde van zijn nettovermogen plus de netto contante waarde van zijn toekomstige inkomsten. Bij een goed bestuurde onderneming worden de belangen van aandeelhouders goed beschermd. Het gebeurd echter in de praktijk maar al te vaak dat de belangen van aandeelhouders niet centraal staan. Het moge duidelijk zijn dat het belangrijk is dat aandeelhouders optreden tegen een slecht bestuur. Zo kan bijvoorbeeld de disconteringsvoet verlaagd worden door de risico's te verminderen die voortkomen uit slechte stimulerende structuren.

Dat is de reden dat Dimensional toezicht houdt op de bestuurlijke praktijken van de bedrijven waarin zij investeren. Dit doet Dimensional door overleg te voeren met het management en bestuur over materiële kwesties en actief stemt op aandeelhoudersvergaderingen. Dit conform het proxy-stembeleid.

Effectiviteit van de raad van bestuur: een effectieve raad van bestuur moet zorgen voor de belangen van aandeelhouders in een strikte, toegewijde en onafhankelijke
manier. In de praktijk kunnen bestuursleden activiteiten ontplooien die leiden tot belangenconflicten, slagen ze er niet in om het risico adequaat te beheren
of ontbreekt het aan de benodigde vaardigheden en expertise.

Standpunt Dimensional. Dimensional verwacht dat een raad van bestuur namens de aandeelhouders werkt aan het langetermijnsucces van het bedrijf. Om dit te realiseren stemt Dimensional actief bij het benoemen van directeuren. Zij houdt rekening met de vereiste mix van vaardigheden, ervaring en kennis van het bestuur en eventuele belangenconflicten die voorheen hebben plaatsgevonden. Deze overtuiging vormt de kern van Dimensional's inspanningen bij het stemmen bij volmacht en de discussies met bedrijfsdirecteuren en management.

Poison pills en andere anti-overnamemechanismen: het management van een onderneming neemt soms maatregelen om overnames te ontmoedigen of zelfs onmogelijk te maken. Een voorbeeld zijn bijvoorbeeld poison pills. Dit zorgt ervoor dat het eigendom verwatert in geval van een overname. Gespreide vervanging van het bestuur. Door ervoor te zorgen dat het bestuur gespreid vervangen mag worden, maakt dit een overname lastig.  Maar al te vaak hebben anti-overnamemechanismen betrekking om ervoor te zorgen dat het management haar baan kan behouden. Voor aandeelhouders is een overname vaak erg gunstig omdat het normaliter gepaard gaat met een overnamebod dat hoger ligt dan de recente beurskoers. 

Standpunt Dimensional. Dimensional is van mening dat fusies en overnames nuttig kunnen zijn voor aandeelhouders en niet kunstmatig mag worden ontmoedigd door beschermingsmechanismen. Omdat deze maatregelen een conflict oplevert tussen aandeelhouders en management, heeft Dimensional beleid met betrekking tot deze problematiek.  Zo houdt Dimensional een lijst bij met directieleden die plaats hebben in boards van bedrijven met governance-praktijken die Dimensional ziet als bijzonder problematisch, zoals de goedkeuring van een poison pill zonder goedkeuring door de aandeelhouders. Dimensional kan tegen deze bestuurders stemmen als er sprake is van een (her)benoeming. Ook kan Dimensional tegen stemmen als deze directieleden bij andere ondernemingen worden voorgeleid.

Say on Pay and Remuneration Matters: De beloning van  leidinggevenden is een belangrijk element van corporate governance. Wanneer dit element op de juiste manier is gestructureerd, kunnen beloningsprogramma's worden gebruikt om de belangen van het managementteam van een bedrijf verder op één lijn te brengen met die van aandeelhouders. Problematische praktijken zijn overmatige beloning, verkeerde afstemming tussen de beloning en bedrijfsprestaties, prikkels die het nemen van buitensporige risico's en beëindiging kunnen motiveren, beloningsovereenkomsten voor het management die misschien niet in het belang zijn van aandeelhouders.

Standpunt Dimensional. De beloning van bestuurders moet voldoende zijn om talent aan te trekken en te behouden. Dimensional verwacht dat beloningsstructuren eerlijk en transparant zijn en er een ​​duidelijk verband moet zijn op de hoogte van de de beloning en de korte als lange termijn prestaties. Daarnaast is Dimensional van mening dat overmatige compensatie of afvloeiingsregelingen verbonden aan een overname invloed heeft op het bedrag dat de overnemende partij bereid is te betalen in een overname. Dimensional stemt dat ook tegen beloningsstructuren die automatische compensatie of bonussen voor management bewerkstelligen in het geval van een overname.

Rechten van aandeelhouders: aandeelhouders, als eigenaars van het bedrijf, hebben rechten en verantwoordelijkheden die moeten worden uitgeoefend en beschermd.
Voorbeelden zijn stemrechten, toegang tot informatie en management.

Standpunt Dimensional. Dimensional verwacht van bedrijven dat ze zich onthouden van het aannemen van structuren of statuten die de rechten van aandeelhouders beperken. Dimensional moedigt aan dat ondernemingen luistert naar de meerderheid van de stemmen.

Dimensional's Corporate Governance Committee

Dimensional heeft een commissie die verantwoordelijk is voor het ontwikkelingen van het stembeleid. De commissie is samengesteld uit senior executives en toonaagevende academici. De commissie komt elk kwartaal bijeen en vaker indien nodig.  Dimensional's visie op wat goed bestuur inhoudt wordt bepaald door 37 jaar ervaring in het beheren van beleggingsportefeuilles wetenschappelijk onderzoek op het gebied van corporate governance. 

Concrete voorbeelden

Engelse kleding retailer

Dimensional nam contact op met dit bedrijf voorafgaand aan de jaarlijkse algemene vergadering (AGM) om de herverkiezing van een aantal van zijn bestuursleden te bespreken, waaronder de voorzitter. Dimensional was van mening dat de onderneming een geschiedenis aan tekortkomingen had opgebouwd, zoals een gebrek aan  bestuursonafhankelijkheid, werkmethoden onder toezicht  en een lopend onderzoek van zijn auditors naar de certificering van zijn rekeningen. Dimensional had eerder al haar zorgen aan het bedrijf kenbaar gemaakt. Vanwege een gebrek aan reactievermogen van het bedrijf, besloot Dimensional zich te verzetten tegen de herverkiezing van de voorzitter en verschillende andere bestuursleden. Kort voor de AVA kondigde de voorzitter aan dat hij zou aftreden, met onmiddellijke ingang.

Israëlisch IT-bedrijf

Het bedrijf heeft toestemming van de aandeelhouders gevraagd om een ​​uitzonderlijke aandelenvergoeding toe te kennen voor twee van haar bestuurders. Na het onverwachte vertrek van haar CEO startte het bedrijf een overgangsperiode waarin haar huidige bestuursvoorzitter zou fungeren als interim-CEO, bijgestaan ​​door twee bestaande bestuurders.
Het bedrijf probeerde hen aanvullende, eenmalige compensatie te bieden voor de extra werklast en verantwoordelijkheden. Dimensional had bedenkingen bij de aard en structuur van het pakket waarvoor goedkeuring van de aandeelhouders werd gevraagd, met name met betrekking tot het gebrek van prestatievoorwaarden en potentieel voor herprijzing van aandelenopties. Dimensional heeft dit voorstel uitvoerig besproken met het bedrijf. Zij deelden Dimensional's opvatting dat de beloning gekoppeld moet zijn aan langetermijnprestaties. Dimensional heeft tevens haar scepsis ten aanzien van het herprijzen van opties uitgelegd, een mechanisme dat ervoor zorgt dat er bij falen toch een beloning wordt uitbetaald. Het bedrijf besloot om de stemming te verdagen en het voorstel aan te passen. 

De Corporate Governance Group volgt nieuws en ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de ondernemingen waarin wordt belegt.  De groep voert zijn eigen beleid, gebaseerd op wetenschappelijk en onafhankelijk onderzoek, verzamelt aanvullende gegevens, en onderhoudt een relatie met het bestuur van een bedrijf of het management ervan.

Dimensional hanteert een robuuste, kosteneffectieve en gedisciplineerde aanpak met betrekking tot stemmen. Zo wordt systematisch rekening gehouden met met kosten en de 
verwachte voordelen op portefeuillebasis-basis. Dimensioanl is zich bewust van die kosten, omdat ze een negatieve invloed kan hebben op het rendement.

Daarom stemt Dimensional uitsluitend als het economisch zinvol is voor haar klanten.

Conclusie

Dimensional is een aandeelhouders die namens haar cliënten actief stemt op de corporate governance van ondernemingen te verbeteren. Dit leidt tot hogere aandeelkoersen. 

Onze Expertise Nodig?

Uw drijfveren en zaken die u echt belangrijk vindt, daar spreken we graag met u over. Net als over het vervullen van uw wensen en het behalen van uw doelen, bekijk daarom eens ons kenniscentrum of lees meer over de rendementen op onze modelportefeuilles.

Maak een afpraak

De Vries Investment Services

Onze cliënten een betere financiële toekomst bieden. Daar gaan we voor. Om dat doel te realiseren zijn we in 2012, als eerste beleggingsonderneming, dat 'evidenced-based' beleggen aanbood aan particuliere beleggers en het gerenommeerde - door academisch onderzoekers geleide fondsenhuis Dimensional in Nederland introduceerde.

Neem contact op

Tags

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

De harde waarheid omtrent actief beheerde beleggingsfondsen

Op de aandelenbeurzen worden dagelijk voor miljarden aan effecten verhandeld. Bij miljoenen transacties komen altijd een koper en verkoper bij elkaar die het eens worden over de prijs waarop …Lees verder

Waarom beleggen wij niet alleen in Nederland?

Bij De Vries Investment Services beleggen we voor onze cliënten in meer dan 40 verschillende landen. In deze landen zijn er meer dan 15.000 beursgenoteerde ondernemingen waaruit beleggers kunnen …Lees verder

MUTUAL FUND LANDSCAPE 2019

Beleggers gebruiken historische rendementen bij het selecteren van een actief beheer beleggingsfonds. Uit het laatste onderzoeksrapport van Dimensional Fund Advisors blijkt echter dat er zeer weinig actief beheerde beleggingsfondsen zijn die hun …Lees verder

Beleggen met vertrouwen begint met inzicht

Het Matrixboek is de langstlopende publicatie van Dimensional. De eerste editie kwam uit in 1982 in de VS en bevatte vijf gegevensreeksen. Vandaag de dag publiceert Dimensional versies in zeven …Lees verder

Deze website gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.