Blijf op de hoogte!

Maandelijks een nieuwsbrief gevuld met interessante blogs en artikelen in je mailbox?

Inschrijven nieuwsbrief

Rendementstabel 2018

De financiële markten hebben in 2018 een negatief rendement opgeleverd. Maar hoe hebben de verschillende beleggingscategorieën gepresteerd? Dit laat onze rendementstabel zien. 

Een terugblik op 2018

Beleggers hebben in 2018 op alle beleggingscategorieën verlies geleden met uitzondering van sparen. Maar voordat we de verschillende rendementen bespreken is het goed om even in het kort door te nemen wat factorbeleggen (wij noemen dit evidence-based beleggen) nu eigenlijk is.

Factorbeleggen in het kort

In 1992 publiceerden Fama en French ‘Common Risk Factors in 'the Returns of Stocks and Bonds’ in The Journal of Financial Economics. In dit werk werd een nieuw model geïntroduceerd dat het CAPM ging opvolgen. Het grootste verschil tussen het Fama-French Three-Factor model en het CAPM is dat Fama en French twee nieuwe factoren hadden ontdekt waarmee de rendementen van aandelen beter verklaard kunnen worden. Dit zijn de factoren waarde en grootte. Ze ontdekten dat beleggen in waarde-aandelen en aandelen van kleine ondernemingen risicovoller is dan beleggingen in groei-aandelen en aandelen van grote ondernemingen. Ter compensatie van dit hogere risico eisen beleggers een hoger rendement. 
 
Fama en French toonden aan dat het verwachte rendement en risico van een beleggingsportefeuille niet alleen wordt verklaard door de mate van blootstelling aan het marktrisico maar ook door de blootstelling aan de risicofactoren waarde en grootte. Beleggen in waarde-aandelen en aandelen van kleine ondernemingen is risicovoller dan beleggen in groei-aandelen en aandelen van grote ondernemingen. De historische rendementen van waarde-aandelen en aandelen van kleine ondernemingen is hoger dan de historische rendementen van groei-aandelen en aandelen van grote ondernemingen. En dus mag gesteld worden dat het verwachte rendement in de toekomst ook hoger zal zijn.
 
Talloze studies hebben sindsdien bevestigd dat het three-factor model inderdaad het overgrote deel van de gerealiseerde rendementen van beleggingsportefeuilles heeft verklaard. Waar het CAPM 66% kon verklaren, bleek dat het three-factor model maar liefst meer dan 90% kon verklaren. 
Een buitengewoon belangrijke indirecte implicatie hiervan is dat als het three-factor model meer dan 90% van de rendementen verklaart, minder dan 10% wordt verklaard door andere aspecten. Technieken, zoals markttiming of aandelenselectie, hebben nauwelijks een toegevoegde waarde.
Dit feit betekent vervolgens weer dat evidence-based beleggen, de beleggingsstrategie is dat de grootste kans geeft aan beleggers in het realiseren van de beleggingsdoelstellingen. Onderzoek naar de prestaties van actief beheerde beleggingsfondsen en de mate waarin de best presterende fondsen in staat zijn om bovengemiddelde prestaties te leveren, bevestigen dit beeld.
 

De drie factoren

Voordat we naar de rendementen van de factoren gaan kijken, moet ik u meer vertellen over de wijze waarop de wetenschap rendementen beschrijft. Als eerste worden factorrendementen uitdrukt als gemiddeld enkelvoudig jaarrendement. Als we 100 jaar data hebben, dan worden alle jaarrendementen bij elkaar opgeteld en vervolgens gedeeld door 100. Ten tweede worden factorrendementen beschouwd als long-short portefeuilles.
 
Dat levert de volgende definities op:
De factor markt is het gemiddelde enkelvoudige rendement van de totale aandelenmarkt (het long-gedeelte) minus het gemiddelde enkelvoudig rendement van een risicoloze belegging . Van 1927 tot en met 2016 bedroeg het gemiddeld enkelvoudig rendement van de factor markt 8,4%. Tegenwoordig noemen we dit de equity-premium.
De factor grootte is het gemiddelde enkelvoudige rendement van aandelen van kleine ondernemingen (het long-gedeelte) minus het gemiddelde enkelvoudig rendement van aandelen van grote ondernemingen . Van 1927 tot en met 2016 bedroeg het gemiddeld enkelvoudig rendement van de factor grootte 3,3%. Tegenwoordig noemen we dit de small-cap premium.
De factor waarde is het gemiddelde enkelvoudige rendement van waarde-aandelen (het long-gedeelte) minus het gemiddelde enkelvoudig rendement van groei-aandelen . Van 1927 tot en met 2016 bedroeg het gemiddeld enkelvoudig rendement van de factor waarde 5,1%. Tegenwoordig noemen we dit de value premium.
 

De risicodimensies zijn onafhankelijk

Een buitengewoon belangrijke bijdrage van het werk van Fama en French is dat de risicodimensies grootte en waarde uniek zijn. Een belegger die besluit een gedeelte van zijn vermogen hierin te beleggen verkrijgt hierdoor blootstelling aan meerdere soorten risico in plaats van alleen het marktrisico als ervoor gekozen zou worden om alleen in de markt te beleggen . 
 
Onderzoek naar de onafhankelijk van de factoren wordt bevestigd door de correlatie. Een hoge correlatie zou namelijk betekenen dat de ene factor kan worden omgeruild voor de andere. Als dit het geval zou zijn, zou er geen diversificatievoordeel te behalen zijn. Maar bij een lage(re) correlatie kan een beleggingsportefeuille gebouwd worden met een hoger verwacht rendement bij een bepaald risico en kan geprofiteerd worden van het diversificatie effect.
 

De rendementen van de factoren sinds 1990

In onderstaande tabel ziet u de rendementen van de verschillende factoren per jaar. GL staat voor de volwassen economieen en EM voor de opkomende economieen. LC betekent grote bedrijven (Large Caps), S betekent kleine bedrijven (Small Caps), V betekent waarde (Value) en SV staat voor kleine waarde aandelen (Small Value). Elk jaar zijn er grote verschillen tussen de verschillende factoren. 

 

Kijkend naar deze tabel kunnen we een aantal zeer interessante conclusies trekken. Zo is de best presterende beleggingscategorie waarde aandelen uit de opkomende markten met een gemiddeld rendement van 10,95% per jaar. Maar de prijs die een belegger hiervoor heeft betaald zijn enorm grote schommelingen. Aandelen die bekend staan als het meest veilig (aandelen van grote ondernemingen uit de volwassen markten behoorden tot de minst presterende groep aandelen. Echter in 2018 presteerden deze groep het minst slecht. Dat verklaart ook gelijk de underperformance van onze modelportefeuille. Maar zoals dit overzicht laat zien, kan dat dit jaar zomaar totaal anders zijn.

 

 

Onze Expertise Nodig?

Uw drijfveren en zaken die u echt belangrijk vindt, daar spreken we graag met u over. Net als over het vervullen van uw wensen en het behalen van uw doelen, bekijk daarom eens ons kenniscentrum of lees meer over de rendementen op onze modelportefeuilles.

Maak een afpraak

Jan De Vries

Beleggers een betere financiële toekomst bieden. Dat was voor mij de reden om in 2005 De Vries Investment Services op te richten en mijn baan bij een grootbank op te zeggen. We spelen een zeer belangrijke rol in het leven van onze cliënten. Doelstellingen zoals aanvulling pensioen en aflossing hypotheek hebben een grote impact op het (financiële) welzijn van onze cliënten. Ik ben dan ook ontzettend trots dat onze cliënten onze belangrijkste ambassadeurs zijn. Een groter compliment kan men ons niet geven.

Neem contact op

Tags

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Luck versus Skill in the Cross-Section of Mutual Fund Returns

Een ander beroemd onderzoek  dat is uitgevoerd door Nobelprijswinnaar Eugene Fama en professor Kenneth French ondersteunen de bevindingen dat fondsbeheerder niet over voldoende kunde beschikken om statistisch aantoonbaar de markt te …Lees verder

The Cross-section of Expected Stock Returns

In 1992 publiceerden Eugene F. Fama en Kenneth R. French de wereldberoemde publicatie 'The cross-section of Expected stock-return' in de 'Journal of Finance. In deze publicatie tonen Fama en French aan dat er slechts vijf risicofactoren bestaan die …Lees verder

Volatility Lessons

De auteurs tonen aan dat het maandelijkse rendement van aandelen aanzienlijk hoger is dan het maandrendement op liquiditeiten. Dit geldt ook voor het rendement van aandelen van kleine ondernemingen en aandelen van waarde ondernemingen. Naarmate de …Lees verder

Buffett's Alpha

Warren Buffet is wellicht 's werelds meest beroemde belegger. Zijn bekendheid heeft hij te danken aan de buitengewone hoge rendementen die hij gerealiseerd heeft. In de academische wereld wordt er hevige discussies gevoerd over de vraag hoe het komt …Lees verder

Deze website gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.