Blijf op de hoogte!

Maandelijks een nieuwsbrief gevuld met interessante blogs en artikelen in je mailbox?

Inschrijven nieuwsbrief

Waarom is het rendement van kleine ondernemingen hoger dan die van grote ondernemingen?

Als we naar bijna 100 jaar koershistorie kijken, dan zien we dat aandelen van kleine ondernemingen gemiddeld een hoger rendement hebben gerealiseerd dan aandelen van grote ondernemingen. Wetenschappelijk onderzoek noemt het verschil in rendement de 'small-cap premium'. 

De small-cap premium blijkt echter niet in elk segment van het small-cap universum voor te komen. In dit artikel behandelen we de belangrijkste kenmerken van de small-cap premium. 

Waarom mogen beleggers een small-cap premium verwachten?

Het is onwaarschijnlijk dat elk aandeel dezelfde rendementsverwachting heeft. Beleggers eisen namelijk verschillende rendementen per aandeel. Het rendement dat een beleggers eist hangt van vele factoren af. Elke onderneming heeft zijn eigen risicofactoren. Denk hierbij aan de verwachte winstgroei, is er sprake van schulden, de sector waarbinnen de onderneming actief is, is de onderneming marktleider of niet, enzovoort. Soms komt het ook voor dat beleggers gewoon een voorkeur hebben voor een bepaalde onderneming. De centrale vraag hierbij is of het mogelijk is om de verwachte rendement op een betrouwbare manier in te kunnen schatten?

De koers kan gebruikt worden om verschillen in verwacht rendement te kunnen bepalen!

De huidige koers bevat informatie over de verwachte kasstromen die contact zijn gemaakt met behulp van het verwachte rendement. Dit klinkt ingewikkeld maar komt er feitelijk op neer dat bij een lagere koers de belegger een hoger rendement verwacht. Wetenschappers hebben dit fenomeen onderzocht en hebben gemeenschappelijke kenmerken gevonden die een betrouwbaar inzicht geven omtrent het verwachte rendement van een aandeel. Het eerste kenmerk is de grootte van de onderneming, waarvan de definitie het aantal uitstaande aandelen maal de koers is.Het tweede kenmerk is de relatieve waarde, waarbij de koers gerelateerd wordt aan de boekwaarde van de onderneming. 

Talloze wetenschappelijke studies hebben sindsdien het bestaan van beide factoren bevestigd. Het eerste kenmerk wordt de small-cap premium genoemd.

De small-cap premium voor Amerikaanse ondernemingen

In de V.S. is de Russell index de belangrijkste index. De Russell 2000 is een small-cap index. Kijkend naar de verschillen tussen de Russell 2000 index en die van de Russell 1000 index (large-cap index), dan zien we dat sinds 1979 grote ondernemingen iets beter hebben gepresteerd. Beleggers zouden dan de conclusie kunnen trekken dat er helemaal geen sprake is van een zogenaamde small-cap premium. 

Als we echter een wetenschappelijke index nader bekijken, dan zien we dat er wel degelijk een small-cap premium bestond in de V.S. Zo heeft de Dimensional US Small Cap Index sinds 1979 gemiddeld per jaar 2,32% beter gepresteerd dan de vergelijkbare index die de prestaties van grote ondernemingen meet.

Wat veroorzaakt nu dit verschil in rendement?

Een diepere analyse van de prestaties van kleine ondernemingen laat een belangrijk kenmerk zien. Het blijkt namelijk dat er een specifiek deelgebied bestaat binnen het small-cap universum dat zeer slecht presteert. Aandelen van kleine ondernemingen die als kenmerk een hoge relatieve prijs hebben (die zijn groei aandelen) in combinatie met een lage winstgevendheid 

Hiermee komen we uit op een belangrijk verschil tussen indexbeleggen en evidence-based beleggen. Stel dat een belegger wenst te beleggen in aandelen van kleine ondernemingen. Een indexfonds of ETF zal alle aandelen op basis van marktkapitalisatie opnemen in de portefeuille. 

Als bovenstaand schema alle aandelen voorstelt, dan selecteert een indexfonds alle aandelen. 

Wetenschappelijk onderzoek toont echter aan dat groei aandelen met een lage winstgevendheid geen positieve small-cap premium in zich herbergen. Daarom zal een wetenschappelijke index ondernemingen met dergelijke kenmerken uitsluiten. Er wordt dus alleen belegt in ondernemingen waarvan de verwachting is dat er sprake is van een positieve small-cap premium.

Nader wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat ook in andere regionale gebieden die verschijnsel optreedt. 

Dit laat bovenstaande tabel zien. Deze tabel laat het gemiddeld jaarrendement zien van aandelen van grote ondernemingen uit de V.S., de andere ontwikkelde markten en de emerging markets. De volgende tabellen laat het rendement zien van aandelen van kleine ondernemingen waarbij aandelen die voldoen aan de criteria groei en lage winstgevendheid er buiten zijn gelaten. De laatste tabel laat het rendement zien van deze groep.

De belangrijke conclusie is dat in elke regio er sprake is van het small-cap effect mits deze groep buitengesloten wordt. 

Implicaties voor beleggers

Het bestaan van de small-cap premium is onomstreden. Het vereist echter een zorgvuldige implementatie wil de belegger in staat zijn om het hogere verwachte rendement ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. Daarbij is het belangrijk om te melden dat niet elk jaar er sprake zal zijn van een positieve small-cap premium. Als dat het geval zou zijn, dan zou geen enkele belegger beleggen in aandelen van grote ondernemingen! 

In onze opinie spelen small-caps een zeer belangrijke rol in onze modelportefeuilles. De reden achter de small-cap premium is dat door groei deze aandelen 'doorgroeien' naar het midcap segment of worden overgenomen door grotere ondernemingen. Onderzoek van professor French heeft aangetoond dat het onvoorspelbaar is welke ondernemingen verantwoordelijk zijn voor het small-cap effect. Om de kans hierop te maximaliseren is het dus noodzakelijk om zoveel mogelijk small-caps in de portefeuille te hebben en niet de focus te leggen op een beperkt aantal, zoals we in de praktijk vaak zien.

Evidence-based beleggen in de praktijk

Sinds 2012 werken wij samen met Dimensional. Dimensional is momenteel in de V.S. de 7e vermogensbeheerder in grootte. Belangrijk is dat Dimensional is ontstaan vanuit de academische wereld en momenteel samenwerkt met 's-werelds toonaangevende wetenschappers. In de V.S. is Dimensional sinds 1982 actief. We kunnen laten zien hoe evidence-based beleggen heeft gepresteerd in vergelijking met indexbeleggen. Op dit inzichtelijk te maken hebben we de indexfondsen van Vanguard in de vergelijking getrokken.

Deze grafiek is gemaakt door onze Amerikaanse collega's van IFA. Het laat de rendements-risico relatie zijn van een aantal beleggingsfondsen van Vanguard en Dimensional. Het bevestigt dat op de langere termijn evidence-based beleggen betere rendementen opleverd dan indexbeleggen. 

De voorsprong van De Vries Investment Services

Sinds 2012 is De Vries Investment Services overgestapt van indexbeleggen naar evidence-based beleggen. In dit artikel hebben we een voorbeeld behandeld waarom we van mening zijn dat beleggen op basis van de meest moderne wetenschappelijke inzichten onze cliënten de best mogelijke kans biedt op een succesvolle beleggingservaring. 

 

Onze Expertise Nodig?

Uw drijfveren en zaken die u echt belangrijk vindt, daar spreken we graag met u over. Net als over het vervullen van uw wensen en het behalen van uw doelen, bekijk daarom eens ons kenniscentrum of lees meer over de rendementen op onze modelportefeuilles.

Maak een afpraak

De Vries Investment Services

Onze cliënten een betere financiële toekomst bieden. Daar gaan we voor. Om dat doel te realiseren zijn we in 2012, als eerste beleggingsonderneming, dat 'evidenced-based' beleggen aanbood aan particuliere beleggers en het gerenommeerde - door academisch onderzoekers geleide fondsenhuis Dimensional in Nederland introduceerde.

Neem contact op

Tags

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Een helder perspectief op factor-premies

Rendementen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Elke belegger kent deze leus. Desondanks wordt door beleggers veel gewicht gegeven aan recente prestaties. Recente beleggingsrendementen vertellen je niet veel …Lees verder

De kenmerken van actief beheerde beleggingsfondsen

Ik moet u wat bekennen. Ik heb een pensioengat. Als ondernemer moet je namelijk zelf zorgen voor je pensioen. Maar zeker de eerste jaren als ondernemer had ik andere belangrijke zaken aan het hoofd. De …Lees verder

Macroeconomics determinants of the correlation between stocks and bonds

Binnen een beleggingsportefeuille is een belangrijk doel om het totale portefeuille risico te minimaliseren. De correlatie tussen aandelen en hoogwaardige (staats)obligaties speelt hierbij een belangrijke rol. De onderzoek analyseert de …Lees verder

Deze website gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.