Blijf op de hoogte!

Maandelijks een nieuwsbrief gevuld met interessante blogs en artikelen in je mailbox?

Inschrijven nieuwsbrief

Wat zijn de kosten in een beleggingsfonds?

Aan beleggingsfondsen zijn allerlei kosten verbonden, die allemaal van invloed zijn op het nettorendement van beleggers.

Kosten zijn van belang. Of u nu een auto koopt of een beleggingsstrategie kiest, de verwachte kosten vormen waarschijnlijk een essentiële factor bij het nemen van een belangrijke financiële beslissing. Bij het nemen van dergelijke beslissingen stellen we ons vertrouwen in allerlei informatie over de kosten. Wanneer u bijvoorbeeld een auto koopt, zal de catalogusprijs een indicatie zijn voor de prijs die u voor de auto zult moeten betalen. Maar de catalogusprijs is slechts een onderdeel van de totale kosten van het bezit van een auto. Andere aspecten, zoals btw, verzekeringskosten, benzine, te verwachten onderhoudskosten en de mogelijke kosten van onverwachte reparaties, moeten ook in overweging worden genomen.

Sommige van deze kosten zijn eenvoudig te achterhalen, maar andere zijn moeilijker in te schatten. Zo dient ook bij het beleggen in fondsen rekening te worden gehouden met verschillende factoren om te beoordelen hoe kosteneffectief een strategie voor een bepaalde belegger kan zijn. 

DOORLOPENDE KOSTEN

Aan beleggingsfondsen zijn allerlei kosten verbonden, die allemaal van invloed zijn op het nettorendement van beleggers. Een eenvoudig waarneembare kostenpost zijn de doorlopende kosten. Net als de catalogusprijs van een auto geven de doorlopende kosten een goede indicatie van de prijs die u voor een beleggingsstrategie zult moeten betalen. Voor vele beleggers wegen de doorlopende kosten zwaar mee bij het kiezen van een fonds en dat is heel begrijpelijk.

Figuur 1 toont de outperformance-ratio – oftewel het percentage fondsen dat beter presteerde dan de referentie index van hun categorie – van actief beheerde, in de VS gevestigde aandelenfondsen over een 15-jarige periode die eindigde op 31 december 2017. Om de relatie tussen de doorlopende kosten en de prestaties zichtbaar te maken, wordt de outperformance-ratio van kwartielen van fondsen getoond die gerangschikt zijn op basis van hun doorlopende kosten. Uit de grafiek blijkt dat actief beheerde fondsen over het algemeen achterblijven bij hun index en dat outperformance omgekeerd evenredig is met de doorlopende kosten. Slechts 6% van de fondsen uit het kwartiel met de hoogste doorlopende kosten presteerde beter dan hun index, tegenover 25% voor de categorie met de laagste kosten. 

Deze gegevens tonen aan dat een hoge kostenratio nadelig is voor beleggers, vooral op langere termijn. Voor een belegger betekent een kostenratio van 0,25% versus 1,25% een besparing van € 10.000 per jaar per belegd bedrag van € 1 miljoen. Zoals Figuur 2 illustreert, kan dit op termijn tot een aanzienlijk bedrag leiden.

VERDER KIJKEN DAN DE DOORLOPENDE KOSTEN

Doordat beleggingsfondsen met hoge kosten (kostenratio’s) een zwak trackrecord hebben, selecteren veel beleggers hun fondsen alleen op basis van de doorlopende kosten. Maar net als bij de prijs van een auto, zijn de doorlopende kosten niet de allesomvattende maatstaf voor de kosten die de eigenaar moet dragen. Neem bijvoorbeeld indexfondsen, die qua doorlopende kosten vaak onderaan eindigen in hun categorie.

Indexfondsen zijn ontworpen om zich door een indexleverancier (zoals Russell of MSCI) samengestelde index zo nauwkeurig mogelijk te volgen of de samenstelling ervan te repliceren. Belangrijke beslissingen die tijdens het beleggingsproces moeten worden genomen, zoals het selecteren van de in de index op te nemen effecten, worden uitbesteed aan de indexleverancier. De fondsbeheerder heeft daar dus geen invloed op. Zo kan het voorkomen dat een indexfonds, als gevolg van een geplande herweging of reconstitutie van een index, d.w.z. het proces waarbij bepaalde aandelen aan de index worden toegevoegd of eruit worden verwijderd, aandelen moet kopen als de vraag hoog is en verkopen als de vraag laag is. Mogelijk moet een indexfonds dergelijke niet-prijsgerelateerde koop- en verkooptransacties uitvoeren om vast te kunnen houden aan zijn beleggingsopdracht, namelijk het volgen van de onderliggende index.

Dit kan ertoe leiden dat de transactieprijzen van het indexfonds niet optimaal zijn en dat het totaalrendement lager uitvalt. Met andere woorden: bij een dergelijke streng gereguleerde beleggingsaanpak kunnen voor een bepaald bedrag aan transacties (of omloopsnelheid) de kosten per transactie-eenheid hoger zijn. Bovendien zijn deze kosten niet duidelijk zichtbaar voor beleggers die een dergelijk fonds alleen beoordelen aan de hand van de doorlopende kosten.

Verder kunnen fondsen die een index volgen, worden gedwongen om bepaalde posities te kopen of te verkopen op grond van selectiecriteria die niet meer actueel zijn, omdat indexen niet regelmatig worden herwogen (in de regel één keer per jaar). De kenmerken van een aandeel dat op de laatste herwegingsdatum als waardeaandeel  werd beschouwd, kunnen na verloop van tijd veranderen. In de periode tussen twee herwegingsdata heeft dit echter geen gevolgen voor het al of niet opnemen van dat aandeel in een index van waardeaandelen of de weging ervan. Dit betekent dat inkomende cashflows van een indexfonds van waardeaandelen in werkelijkheid gebruikt zouden kunnen worden voor de aankoop van aandelen die op dat moment meer op groeiaandelen  lijken en andersom. Metaforisch gezien kijken dergelijke fondsbeheerders waarschijnlijk vaker in de achteruitkijkspiegel dan naar de weg die voor beleggers ligt.

Bij een actieve benadering, zoals aandelenselectie, kunnen zowel de totale transactiekosten als de kosten per transactie hoog zijn. Als een fondsbeheerder buitengewoon veel transacties uitvoert of daarbij niet efficiënt te werk gaat, zal het rendement worden aangetast door kosten als provisie- en transactiekosten. In onze analogie met auto’s is deze impact te vergelijken met de onderhoudskosten van uw voertuig als u voortdurend veel te hard remt of te snel optrekt. Als een auto op die manier gebruikt wordt, kan dit extra slijtage en een hoger brandstofverbruik tot gevolg hebben, waardoor de totale kosten voor de eigenaar ook hoger uitvallen. Op dezelfde wijze kan overmatige handel in sommige gevallen leiden tot negatieve fiscale gevolgen voor een fonds, hetgeen de kosten voor beleggers die tegoeden op belastbare rekeningen aanhouden, kan verhogen. Op dergelijke transactiekosten kan worden bespaard door de omloopsnelheid niet onnodig te laten oplopen en de kosten per transactie te beperken. 

In tegenstelling tot streng gereguleerde indexstrategieën en actieve strategieën met een hoge omloopsnelheid, kan het kiezen voor een flexibele, berekende beleggingsaanpak, een manier zijn om de impliciete kosten te verlagen. Waardoor het mogelijk wordt om op een opportunistische wijze te werk te gaan. Door de omloopsnelheid laag te houden, flexibel te blijven en alleen te handelen wanneer de potentiële voordelen van een transactie groter zijn dan de kosten, kunnen de totale transactiekosten beperkt blijven en de totale kosten van het bezit worden verminderd.

CONCLUSIE

Het kan moeilijk zijn om de totale kosten van het bezitten van een fonds in te schatten. Hiervoor is een grondig inzicht in de kosten vereist en moet men verder kijken dan alleen maar naar de doorlopende kosten. Wij zijn van mening dat beleggers niet alleen kijken naar één enkel aspect maar in plaats daarvan de totale kosten van het aanhouden van een beleggingsproduct moeten beoordelen.

 

Onze Expertise Nodig?

Uw drijfveren en zaken die u echt belangrijk vindt, daar spreken we graag met u over. Net als over het vervullen van uw wensen en het behalen van uw doelen, bekijk daarom eens ons kenniscentrum of lees meer over de rendementen op onze modelportefeuilles.

Maak een afpraak

Frans Kroon

Frans Kroon is senior beleggingsadviseur bij De Vries Investment Services en is gespecialiseerd in estate planning.

Neem contact op

Tags

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

ESMA Annual Statistical Report Performance and costs of retail investment products in the EU

Passieve aandelenfondsen presteren consistent beter dan actief beheerde beleggingsfondsen. Deze duidelijke conclusie wordt getrokken door de Europese Autoriteit voor Effecten en Markten (ESMA), In haar in 2019 gepubliceerde rapport in 2019 wordt …Lees verder

Price Response to Factor Index Additions and Deletions

Joop Huij is verbonden aan de Erasmus universiteit en werkzaam bij Robeco. Georgi Kyosev  is PhD kandidaat bij de Erasmus University Rotterdam (EUR). De onderzoekers tonen aan dat indexvolgende beleggingsinstrumenten (zoals ETF's en …Lees verder

De kosten binnen beleggingsfonsdsen

Kosten zijn van belang. Of u nu een auto koopt of een beleggingsfonds kiest, de verwachte kosten vormen waarschijnlijk een essentiële factor bij het nemen van een belangrijke financiële beslissing. Bij het nemen van dergelijke …Lees verder

Deze website gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.