Evidenced-based beleggen

De Vries Investment Services helpt beleggers met het inrichten van op maat ontworpen beleggingsportefeuilles gebaseerd op de meest moderne wetenschappelijke inzichten. We zijn de allereerste beleggingsonderneming in Nederland die ‘evidenced-based’ beleggen aan particuliere beleggers aanbood.  Dankszij onze samenwerking met ’s-Werelds beroemdste wetenschappers en Nobelprijswinnaars bieden wij elke cliënt een excellente beleggingservaring.

Onze beleggingsfilosofie in het kort:

Financiele markten hebben lange termijn beleggers beloond

De meeste mensen zien de kapitaalmarkt als hun voornaamste beleggingsoptie. Het goede nieuws is dat de markt de lange termijn beleggers beloont met een positief rendement op hun vermogen.
De markt vertegenwoordigt het kapitalisme in de economie. In deze context wordt de markt gezien als een economisch systeem gebaseerd op beleggingen met de verwachting om winst te maken. Historisch gezien hebben de aandelen- en obligatiemarkten voor vermogensgroei gezorgd, die de inflatie meer dan heeft gecompenseerd. 

Afbeelding1

Dat financiële markten belggers belonen met rendement is te zien in de grafiek die de maandelijks geaccumuleerde resultaten van verschillende indices en inflatie aangeeft sinds 1988.  Deze indices vertegenwoordigen verschillende marktsegmenten wereldwijd, zoals aandelen en obligaties. De data illustreert dat aandelen op lange termijn voor vermogensgroei hebben gezorgd.

Afbeelding2

 

Een ander belangrijk punt is dat niet alle aandelen hetzelfde zijn. Als voorbeeld, vergelijk de rendementen van Global Small Cap en Value aandelen gedurende deze periode met beleggingen in de algemene markt, weergegeven als de MSCI World Index. Eén euro belegd in de totale markt in 1975 zou €44 waard zijn in 2014; vergeleken met €121 voor Value aandelen en €207 voor Small Cap aandelen in 2014. 

Vergeet echter niet dat er risico’s en onzekerheden verbonden zijn aan beleggen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Maar over het algemeen bepaalt de markt voortdurend de waarde van een aandeel of obligatie en kan men een positief rendement op de lange termijn verwachten. Anders zouden mensen hun vermogen nooit beleggen.

 

Gemiddeld

rendement

Tijdsperiode

data

German Consumer Price Index (Europese inflatie*) 2.54% 1949-2014
Citigroup World Government Bond Index 1-3 Years(Staatsobligaties) 2.98% 1999-2014
Euro Short Term Rate (Obligaties) 5.09% 1960-2014
MSCI World Index (Wereldwijde aandelen) 7.60% 1970-2014
S&P Global REIT Index (Wereldwijd vastgoed) 9.20% 1990-2014
Dimensional Global Small Cap Index (Small companies aandelen) 11.45% 1970-2014
Dimensional Global Large Value Index (Value aandelen) 12.50% 1975-2014
MSCI Emerging Markets Index (Aandelen opkomende markten) 11.65% 1988-2014


We spreiden uw vermogen wereldwijd

Deze cartogram brengt de wereld in kaart, niet in verhouding van landmassa, maar naar de grootte van de aandelenmarkt per land in verhouding met de wereldwijde marktwaarde. Het is vanzelfsprekend dat de wereld zich voortdurend ontwikkelt, en daardoor de marktverhoudingen per land na verloop van tijd veranderen.  
Beschouw de wereldmarkt als een relatieve marktkapitalisatie in aandelen, en u ziet duidelijk de mogelijkheden voor het beleggen in een wereldwijde gespreide portefeuille.

De marktkapitalisatie in aandelen van een land, of een market cap, reflecteert de totale waarde van aandelen uitgegeven door alle beursgenoteerde ondernemingen. Deze is berekend als aandelenprijs maal het aantal uitstaande aandelen.

Afbeelding4

Hetzelfde geldt voor de mogelijkheden op de obligatiemarkten.  Beleggers kunnen beleggen buiten hun eigen regio om te profiteren van hogere verwachte rendementen in andere landen en sectoren.  Deze cartogram geeft de balans aan van de mogelijkheden in de wereldwijde obligatiemarkt. De grootte van elk land is aangepast om de relatieve grootte van haar obligatiemarkt duidelijk te maken.  

Afbeelding3

 

Het ‘investment grade’ universum is weergegeven door de Barclays Global Aggregate Ex-Securitised Bond Index. The index maakt deel uit van een veel grotere wereldwijde obligatiemarkt dat nog andere marktsegmenten inhoud, zoals bijvoorbeeld gesecuritiseerde obligaties, hoog renderende obligaties, en inflatie gerelateerde effecten. Dit is hoe mensen hun beleggingsmogelijkheden zouden moeten zien. Beleggen staat gelijk aan het bezitten van aandelen en obligaties wereldwijd – als belegger bent u dan in een goede positie om te profiteren van de rendementen op het moment dat die zich voordoen.

Nu we hebben aangetoond dat beleggen loont is de volgende vraag: 

Welke beleggingsmethodiek hanteren de meeste beleggers?

Laten wij eens stil staan bij, hoeveel mensen een poging doen om hun vermogen te laten groeien op de kapitaalmarkt. De meest voorkomende aanpak is gebaseerd op verwachtingen en het maken van voorspellingen, zoals bijvoorbeeld:

  • het selecteren van aandelen die het in de toekomst goed zullen doen
  • in- en uitstappen in verschillende marktsegmenten, of
  • pogingen doen om de markt te timen (laag kopen, hoog verkopen)

Deze methodes zijn gebaseerd op het voorspellen van de ontwikkelingen in de economie, de aandelenmarkt of een individueel aandeel. Deze conventionele aanpak suggereert dat iemand een glazen bol heeft. Veel mensen zijn van mening dat dit de sleutel tot succesvol beleggen is. Immers, wanneer mensen een financieel adviseur ontmoeten dan is hun eerste vraag meestal 'Wat denk jij dat de markt gaat doen?'. In feite vragen zij die persoon een voorspelling te doen. 
Maar niemand kan de toekomst voorspellen en als een beleggingsprofessional marktontwikkelingen kan voorspellen, waarom zou hij of zij dan die wetenschap gratis delen? Een voorspelling over een onzekere toekomst is maar een mening, en dat zou niet iemands beleggingsstrategie moeten bepalen. Maar veel mensen worden helaas door schade en schande wijzer.

Veel mensen benaderen beleggen vanuit een emotioneel perspectief. Zij reageren impulsief – en hun reactie is veelal aangewakkerd door vrees en hebzucht. Sommige mensen worden zenuwachtig door een fluctuerende aandelenmarkt en besluiten er uit te stappen. Dit kan hun gevoelens geruststellen, maar vervolgens kunnen zij weer onder druk komen te staan wanneer zij na verloop van tijd het rendement van de herstellende markt mislopen. Beleggers die aan een dalende markt ontsnappen zullen uiteindelijk moeten beslissen wanneer zij weer de markt instappen.

De wereldwijde financiële crisis in 2008-2009 is een goed voorbeeld van hoe emoties van angst en hebzucht de beslissingen van beleggers hebben beïnvloed. Sommige beleggers verkochten hun beleggingen in 2009, net voordat het herstel in de markt plaatsvond. Zij legden zich neer bij hun verlies, maar ondervonden daarna de stress van het toezien hoe de markt zich herstelde en hoe zij daarbij rendementen misliepen. Zij volgden de grote massa.

De achterliggende gedachte van beleggen is om een aandeel of obligatie voor een lage prijs te kopen en tegen een hoge prijs te verkopen. Echter een emotionele belegging aangewakkerd door impulsieve beslissingen kan het tegenovergestelde resultaat opleveren: een hogere aankoopprijs en een lagere verkoopprijs. 
Andere mensen beleggen met het idee van ‘snel rijk worden’ en handelen op geruchten en adviezen van anderen. Zij kijken naar actualiteiten programma’s waar financiële experts, die iets waardevols schijnen te weten, aan bod komen. Of uit andere bronnen. Er is ook een sociaal element aan het doen van speculeren. Mensen houden ervan om over hun succesvolle beleggingen te praten, maar zeggen waarschijnlijk niets over hun verliezen. Mensen volgen vaak het advies op van hun vrienden, buren, of familie – al helemaal als deze 'wetenschap' een snel en makkelijke winst voorspelt. Meestal is dit soort advies alleen maar een gerucht.  
Maar diep van binnen weten wij allemaal dat er geen snellere routes naar de groei van vermogen zijn. Maar waarom blijven mensen dan toch op deze manier beleggen? In sommige gevallen, is dat omdat zij niet beter wisten.

Het nieuws en actualiteiten over de financiële markten bepalen voor veel mensen hun beleggingsstrategie. Het maakt niet uit of het bericht komt van een financiële publicatie, website, of TV programma. Vaak zijn deze nieuwsberichten gericht op uw emoties. Sommige berichten zaaien angst over de toekomst, terwijl andere u verleiden met de belofte om snel geld te verdienen. Als u zich laat verleiden, houd er dan rekening mee waar het bericht vandaan komt en leer het verschil te zien tussen entertainment en geen professioneel advies.

Beleggers die zich laten leiden door de media moeten er rekening mee houden dat de media entertainment verkoopt en niet professioneel advies. 

Wat zegt de wetenschap over beleggen?

Laten wij een andere manier van beleggen bespreken – een manier waarbij de kansen op succes in uw voordeel zijn. Het begint bij even stil te staan bij wat wij hebben geleerd over beleggen en al het academisch onderzoek naar de financiële markten van de afgelopen 60 jaar. Wij noemen dit een 'evidenced-based' beleggingsmethodiek omdat het is gebaseerd op gedegen onderzoek in de financiële markten, verklaren van verschillen in prijseffecten, de verwachte rendementen en andere dimensies van beleggen.

Maar wat betekent het om 'de wetenschap' te volgen?

Hier is een goed voorbeeld van een door de wetenschap onderbouwd onderzoek in het dagelijks leven. Als u een medisch arts bezoekt, dan verwacht u dat deze arts op de hoogste is van de laatste medische wetenschap. Als de arts u een behandeling aanbeveelt, of een doktersrecept uitschrijft, dan verwacht u dat dit advies is gebaseerd op medisch bewijs dat voortkomt uit grondig onderzoek, testen en de praktische toepassing daarvan.

Wij kunnen op dezelfde manier naar financiële markten kijken. De kernovertuiging en de beleggingsbenadering van De Vries Investment Services berust op verscheidene decennia wetenschappelijk onderzoek.  Deze data geven de grondbeginselen van de werking van de financiële markten weer, inclusief de dynamische prijsstelling en ontwikkeling van de verschillende beleggingscategorieën. De drijfveer achter de principes die De Vries Investment Services toepast is dat ‘de markt zijn werk doet’. Dit betekent dat de markt efficiënt alle beschikbare informatie verwerkt dat bijdraagt aan het vaststellen van de marktprijzen. Dit staat bekend als ‘markt efficiëntie’.  Eugeme Fama won hiervoor de Nobelprijs van de economie. De financiële markten zijn continue onderhevig aan het krachtspel van vraag en aanbod, en deze intense concurrentie brengt de prijs van een aandeel en obligatie naar hun werkelijke waarde. 

Mensen vertrouwen op de markt elke dag. Bijvoorbeeld, als u uw boodschappen doet, zult u zich waarschijnlijk niet afvragen of de prijs ‘correct' of 'incorrect' is. U neemt eenvoudigweg aan dat de prijs de huidige marktomstandigheden weerspiegelt. U accepteert de prijs als rechtvaardig. U kunt van mening zijn dat de prijs voor u te hoog is en besluit het niet te kopen. En als genoeg mensen besluiten om het artikel niet te kopen, dan zal de prijs zakken. Dit is hoe de markt werkt.

Desondanks verliezen veel mensen het prijsmechanisme uit het oog wanneer zij beleggen aangezien zij ervan uitgaan dat een aandeel of obligatie verkeerd geprijsd is. Vaak beoordelen zij uit gewoonte aandelen als 'overgewaardeerd' of 'ondergewaardeerd'. In werkelijkheid, werken de financiële markten net als elke andere markt, met informatie en adviezen die de prijs van een aandeel of obligatie verklaren. 

Deze prijs weerspiegelt het totaalbeeld van wat de belegging waard is, op dat moment.  Dat is het werk van de markt, en een fundamenteel beginsel van het kapitalisme. De kracht van vraag en aanbod brengen de prijs in de richting van marktevenwicht - en deze krachten doen hun werk op de financiële markten.
Hier is een goed voorbeeld van de werking van de markt. Het laat zien hoe de gemeenschappelijke kennis samen kan komen en sterker is dan de kennis van één persoon.

Tijdens een klantenevenement, hadden wij in de lobby van het hotel een grote snoeppot met snoepjes neergezet. Wij vroegen aan de deelnemers om een schatting te maken. De persoon die het dichtstbijzijnde getal van de werkelijke inhoud had opgeschreven kreeg een prijs. 
De schattingen waren zeer uiteenlopend van 409 tot 5.365 snoepjes. De gemiddelde schatting was 1.653. De daadwerkelijke inhoud was 1.670.

Het experiment werd herhaald tijdens andere klantenevenementen en de gemiddelde schattingen kwamen erg dicht in de buurt van de daadwerkelijke inhoud.  Het principe is dat het gezamenlijk inzicht van een groep mensen beter is dan de kennis van één persoon. Samen weten wij meer dan alleen.

Stelt u zich eens voor hoe deze samenvoeging van kennis en adviezen hun werk doen op financiële markten. Miljoenen deelnemers kopen en verkopen dagelijks effecten op de markt wereldwijd. De daarbij verkregen nieuwe informatie draagt bij aan het vaststellen van de marktprijzen. Niemand kan de nieuwe informatie voorspellen. De toekomst is onzeker, maar de prijzen passen zich aan naar de marktomstandigheden. Dat wil niet zeggen dat de prijs altijd de juiste waarde heeft – daar is geen bewijs voor. Maar beleggers kunnen erop vertrouwen dat de marktprijs de beste indicatie van de werkelijke waarde is.

Als u niet vertrouwt dat de koersen van de beursgenoteerde beleggingen eerlijk geprijsd zijn– en gelooft dat de marktwerking niet efficiënt functioneert – dan handelt u, met uw individuele kennis en voorgevoel tegen beter weten in, vergeleken met de informatie van miljoenen deelnemers in de markt. 
Hoe kunnen wij deze principes, met een schat aan onderzoek over de financiële markten, in relatie brengen met beleggen? De manier waarop u kijkt naar het markt prijsmechanisme zal uw beleggingsbenadering bepalen. In feite zijn er drie manieren.

Manier 1: Conventioneel Beheer

De traditionele of 'conventionele' beleggingsbenadering gaat ervan uit dat de prijzen onjuist geprijsd zijn. Dit leidt tot een poging doen om de toekomst te voorspellen, dat doorgaans gepaard gaat met hogere kosten en vaak meer risico’s met zich meebrengt. Wij hadden al gekeken naar de belangrijkste uitdagingen die mensen ondervinden wanneer zij een voorspellende beleggingsaanpak volgen. Laten wij eens kijken of beleggingsprofessionals betere resultaten kunnen bieden met deze conventionele manier van beleggen.

 

Afbeelding5

 

Bekijk deze grafiek en zie hoe conventionele managers beleggen. Deze afbeelding stelt het universum van de aandelenmarkt voor, en de stippen zijn de individuele aandelen. Een fondsbeheerder koopt die effecten waarvan hij vermoedt dat zij het goed zullen doen in de toekomst, en verkoopt effecten die het vermoedelijk niet goed zullen doen. Dit soort fondsmanagers benutten hun individuele kennis en bouwen portefeuilles die niet zijn gebaseerd op wetenschappelijk bewijs. Deze selectie is gebaseerd op hun individuele inzicht of een effect onder- of overgewaardeerd is.

Maar het selecteren van slechts een paar aandelen in de markt resulteert vaak in een slechte spreiding en brengt daarmee hogere risico’s met zich mee. Net zo belangrijk is dat het regelmatig kopen en verkopen van effecten hoge kosten en omloopsnelheid van de portefeuille met zich meebrengen.

Traditioneel Beheer geeft beleggers een kleine kans op succes

Een onderzoek naar beleggingsfondsen laat zien dat conventioneel beleggen een lage kans tot succes oplevert.

Afbeelding6

Deze afbeelding laat zien dat slechts 19% van de aandelenfondsen en 15% van de obligatiefondsen de bijbehorende index hebben overleefd en overtroffen aan het einde van een 10-jarige periode in 2013. Met andere woorden, 81% van de aandelenfondsen en 85% van de obligatiefondsen hebben het slechter gedaan dan hun index over de 10-jarige periode. En ongeveer de helft heeft deze periode niet eens overleefd. Sommige beleggers proberen hun kansen te verhogen door een fondsmanager in dienst te nemen die in het verleden overtreffende resultaten heeft behaald. Er is veelvuldig onderzoek gedaan naar het aanhoudende succes van een fondsmanager die aantonen dat er slechts een kleine fractie managers de benchmark blijft overtreffen.

Verbaasd dit ons? Niet echt. Dit is eigenlijk wel logisch als de marktprijs de beste schatting is van de daadwerkelijke waarde. Slecht behaalde resultaten zijn niet te verwijten aan het gebrek van kennis van een fondsmanager.  De meeste beleggingsprofessionals zijn intelligent, goed opgeleid en werken bovendien erg hard. De uitdaging is dat kennis en motivatie op hoog niveau resulteert in een intense concurrerende markt die de marktprijs een eerlijke waarde geeft.

Met de opkomst van computers en alle beschikbare gegevens, heeft wetenschappelijk onderzoek een laag resultaat vastgesteld. Dit is één van de redenen van de toename in populariteit van een andere manier van beleggen – indexbeleggen. 

Manier 2: Indexbeleggen

Indexbeleggen biedt een aantal beleggingsvoordelen vergeleken met een conventionele benadering. Indices met een brede basis, bieden betere spreiding en lagere kosten. Bovendien bieden zij een transparant beleggingsproces, waardoor beleggers een beter idee hebben van wat zij kunnen verwachten. Het probleem bij deze methode is dat de commerciële indexaanbieder bepaalt welk aandeel en obligatie in een portefeuille zitten. Het bedrijf publiceert een lijst – meestal jaarlijks of halfjaarlijks met alle aandelen en obligaties die in de index of benchmark zitten. De fondsmanager probeert zo goed mogelijk de onderliggende index te volgen. Maar deze geforceerde methode werkt in het nadeel van de beleggingsstrategie. De meeste indexfondsmanagers worden beoordeeld op het zo goed mogelijke volgen van de onderliggende index. Deze benadering heeft een aantal nadelen:

Verlies van zeggenschap

Een indexfondsmanager gaat niet uit van de gehele markt, maar van een aandelenlijst gepubliceerd door de indexaanbieder. De manager doet een poging om met een klein aantal aandelen deze lijst zo goed mogelijk te evenaren. De beleggingsstrategie is bepaald door de commerciële indexaanbieder en de manager heeft geen zeggenschap over de keuze van de aandelen in de portefeuille.

Transactienadeel

Wanneer een nieuwe lijst wordt uitgebracht, zullen indexfondsen tegelijkertijd moeten kopen of verkopen om hun portefeuilles (en rendementen) in lijn te houden met die van de index. Deze herzieningsprocedure staat bekend als herbalancering of indexreconstructie. De samenstelling van een indexfonds, tijd/dag en wanneer een index manager zal gaan herbalanceren zijn algemeen bekend. De indexaanbieder heeft al zijn kaarten aan de markt laten zien, en alle indexfondsmanagers zullen met urgentie moeten handelen om de index zo goed mogelijk te volgen. De managers staan hierdoor in een nadelige handelspositie, gevolgd door hoge kosten. Onderzoek toont aan dat dit resulteert in enorme omzetpieken in zeer korte periodes. De kosten worden geschat op 0,26% tot 1,15% per jaar. 

Afbeelding7

Stijldrift

De prijs van effecten veranderen elke dag, zodat deze de laatste marktverwachtingen weergeven. Maar indices herbalanceren slechts één of twee keer per jaar. 
Als nieuwe informatie wordt vastgelegd in de marktprijs en effecten langzaam verschillende kenmerken gaan vertonen, dan kan het zijn dat uw beleggingen afgeweken zijn van wat u voor ogen had. Dit staat bekent als stijldrift. Bijvoorbeeld, u heeft een indexmanager gevonden die voor u toegang biedt aan wereldwijde aandelen van 'kleine bedrijven' oftewel Small Cap bedrijven.

Afbeelding8

Gedurende een (half)jaar zullen bepaalde aandelen niet meer aan de karaktereigenschappen van Small Cap bedrijven voldoen, maar aan Mid Cap of Large Cap bedrijven. 

Afbeelding9

Indexbeleggers beleggen in bubbles

De meeste beleggers weten het waarschijnlijk nog wel. De internetbubble aan het einde van de vorige eeuw. Gedreven door hebzucht en irrationele groeiprognoses stegen de koersen van internet-, IT-, en Telecomondernemingen enorm sterk. De weging van een index wordt bepaald door de hoogte van de marktkapitalisatie. Dat zorgde ervoor dat beleggers enorme belangen indirect opbouwden via indexfondsen in deze sectoren. Daarvoor bouwden beleggers grote belangen op in Japanse ondernemingen en momenteel zijn dat Amerikaanse groeiondernemingen. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat beleggers die beleggen in zogenaamde groei-ondernemingen gemiddeld een (aanzienlijk) lager rendement realiseren. 

Afbeelding10

De Vries Investment Services vind dit een onverstandig beleggingsbeleid en dat is de reden dat wij in 2012 zijn overgestapt naar beleggingsmanier 3 évidenced-based' beleggen.

Onze manier: Evidenced-based' beleggen

Wij hanteren een andere beleggingsbenadering. Een benadering onderbouwd met financiële wetenschap en als uitgangspunt dat de marktprijs de beste indicatie van de werkelijke waarde is. Wij geloven ook dat u bij verschillende effecten, verschillende rendementen kunt verwachten. Deze benadering berust op academisch onderzoek naar de geïdentificeerde dimensies die het verschil in rendementen verklaren en deze kennis toepast in het ontwerp en de implementatie van een beleggingsstrategie, die toegevoegde waarde biedt, in een concurrerende markt. In plaats van de markt te beschouwen als een verzameling van individuele aandelen en obligaties, kan een fondsmanager de markt zien bestaande uit verschillende categorieën of groepen met dezelfde relevante eigenschappen en karakeristieken; dimensies die verwachte rendementen verklaren. Deze benadering berust op academisch onderzoek naar de geïdentificeerde dimensies die het verschil in rendementen verklaren. Onderzoek toont aan dat sommige marktsegmenten hogere verwachte rendementen opleveren vergeleken met anderen.

Afbeelding11

De dimensies voor de aandelenmarkt zijn: bedrijfsomvang (klein vs. groot), relatieve prijs (waarde vs. groeibedrijven), en winstgevendheid (hoog vs. laag). En in de obligatiemarkt zijn de dimensies: looptijd en kredietwaardigheid. Het verschil in rendement tussen individuele aandelen en obligaties zijn aanzienlijk groot, evenals het rendement in een groep aandelen of obligaties.

Om als een dimensie van verwacht rendement beschouwd te worden moet het doordacht zijn, onderbouwd met data en duidelijk wereldwijd waarneembaar zijn in verschillende tijdsperiodes. Bovendien moeten zij kostenefficiënt kunnen worden opgenomen in brede gespreide beleggingsportefeuilles.

Afbeelding12

Dus als er systematische verschillen zijn in verwachte rendementen, die werden geïdentificeerd op basis van onderzoek, hoe kunnen deze bevindingen in de praktijk worden toegepast? Wij ontwerpen breed gespreide portefeuilles en leggen de nadruk op gebieden van de markt met een potentie voor hoger verwacht rendement.
Dimensional legt de nadruk op effecten met een hoger verwacht rendement door deze te overwegen en deze te vergelijken met hun marktkapitalisatiegewicht. Om herbalancering uit te leggen, stelt u zich een ijsblokjesvorm voor met vakjes die verschillen in diepte. Een portefeuille, waarvan elk vakje bestaat uit vele aandelen samengesteld uit verschillende marktsegmenten. Degene met hogere verwachte rendementen hebben de potentie overgewaardeerd te zijn, net zoals bij de grote ijsblokjes. Naarmate de tijd verstrijkt wordt de kans steeds groter dat blootstelling aan deze factoren een positieve bijdrage levert aan uw vermogensgroei. Hieronder hebben we een grafiek opgenomen die de kenmerken van deze factoren laat zien.

Afbeelding13

 Van wetenschappelijke inzichten naar implementatie

Wij hebben het belang voor het formuleren van een, financieel wetenschappelijk onderbouwde, beleggingsstrategie besproken. Maar een robuuste beleggingsfilosofie en onderbouwd onderzoek alleen, zijn niet voldoende. Net zoals goede ideeën alleen, ook niet voldoende zijn. Een fondsmanager zal deze ideeën elke dag moeten uitwerken in een concurrerende markt. Dit vereist een benadering die moet zorgen voor een dynamische integratie van onderzoek met fondsontwerp en implementatie. Dit is waar het beleggen en de wetenschap samenkomen.

Afbeelding14

Het ontwerp en de implementatie vereisen een zorgvuldige afweging bij het nastreven van verwachte rendementen. Er is een overvloed aan onderzoeksresultaten beschikbaar die verwachte rendementen verklaren. Wanneer u geen duidelijke afwegingen maakt, lijken sommige gegevens aantrekkelijker op papier, dan in de praktijk. 

Zie hier een eenvoudig voorbeeld, dat aantoont hoe belangrijk het is om een goede overweging te maken: twee beleggingsbenaderingen - A en B. Zij leveren hetzelfde verwachte rendement op, maar de manier waarop  het verwachte rendement wordt nagestreefd, gebeurd onder twee totaal verschillende omstandigheden.

Afbeelding15

Benadering A - Geduldig en flexibel handelen resulteert in een lage omloopsnelheid en brede spreiding.

Benadering B handelt met weinig flexibiliteit dat resulteert in een hoge omloopsnelheid en een lage spreiding.

Eén benadering veroorzaakt lage kosten, de andere hoge kosten. Aan welke geeft u de voorkeur? Beide bieden hetzelfde verwachte rendement, maar uit onderzoek is gebleken dat bij A u daadwerkelijk een hoger vastgesteld rendement nastreeft. Een fondsmanager kan deze benadering ook toepassen bij het plannen van zijn strategie, en daarbij deze soortgelijke overwegingen maken voor de implementatie in een dynamische en complexe markt. Geduldig en flexibel handelen leidt tot lagere implementatiekosten en helpt bij overwegingen zoals spreiding. Het resultaat is een potentieel hoger nettoresultaat.

Flexibiliteit biedt de vrijheid om geduldig en doordacht transacties uit te voeren die toegevoegde waarde opleveren. Een herkenbaar voorbeeld, van hoe flexibiliteit uw onderhandelingspositie kan versterken, is bij de aanschaf van een auto. Als uw voorkeur uitgaat naar één specifiek merk, uitvoering en kleur, en u daarbij genoodzaakt bent om de auto meteen aan te schaffen, dan biedt dat weinig flexibiliteit om met de dealer over de vraagprijs te onderhandelen. 

Wanneer u meerdere opties heeft dan staat u in een sterkere onderhandelingspositie. Binnen de door ons geselecteerde beleggingsfondsen wordt op dezelfde wijze gehandeld. Een fondsmanager is niet gedwongen om op een bepaald moment aandelen te kopen of verkopen. Daarbij kunnen effecten gemakkelijk worden vervangen door anderen wanneer zij soortgelijke verwachte rendementen bieden. Al deze activiteiten zijn van groot belang in het nastreven van een hoger rendement.

Deze website gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.