De vijf principes van onze beleggingsfilosofie

Onze beleggingsfilosofie is gebaseerd op vijf principes. Deze zijn afgeleid van wat wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond. Veel van dit onderzoek is uiteindelijk beloond met een Nobelprijs voor Economie.

1. Financiële markten werken efficiënt

Al het beschikbare nieuws is reeds verwerkt in de marktprijzen. Prijzen veranderen op het moment dat er nieuwe informatie beschikbaar komt, zodat de huidige prijs altijd de beste inschatting is van wat beleggers op dit moment verwachten.

2. Rendement en risico gaan hand in hand

Zonder een bepaalde mate van extra risico hoeven beleggers geen extra rendement te verwachten boven risicoloze vormen van beleggen zoals sparen. Dat wil echter niet zeggen dat alle vormen van risico per definitie een hoger rendement genereren. Het is dus belangrijk om een beleggingsportefeuille bloot te stellen aan die risicofactoren die aantoonbaar extra rendement opleveren. En juist die risico’s te vermijden die dat aantoonbaar niet doen.

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat bijvoorbeeld kleinere bedrijven, ondergewaardeerde bedrijven en de winstgevendheid van bedrijven in het verleden, een hoger rendement lieten zien dan het marktrendement.

Wetenschappelijk onderzoek toont ook aan dat vormen van aandelenselectie of markttiming, of een te geringe spreiding en het inspelen op bepaalde trends, het risico binnen een portefeuille wél verhogen maar geen aantoonbaar extra rendement opleveren. Risico’s die iedere belegger dus zou moeten vermijden.

3. Spreiding is essentieel

Een uitgebreide spreiding over de verschillende beleggingscategorieën is een effectieve manier om te profiteren van wat financiële markten te bieden hebben. Het rendement van een portefeuille wordt voor circa 94% verklaard door de verhouding aandelen en obligaties binnen de portefeuille. Niet door de selectie van afzonderlijke aandelen zelf. Hoe groter de spreiding, hoe lager het risico.

4. Hoge kosten hebben een negatieve invloed op het rendement

De hiervoor genoemde factoren spelen een belangrijke rol bij het te verwachten rendement van een portefeuille. Minstens zo belangrijk is de rol van de kosten die een belegger betaalt. Simpel gezegd, iedere euro die u teveel aan kosten betaalt, drukt uiteindelijk het rendement van uw portefeuille. Daarom is het van groot belang deze kosten zo laag mogelijk te houden.

5. Het voordeel van een onafhankelijk adviseur

Onafhankelijk onderzoek door onder meer Vanguard heeft iets opmerkelijks aangetoond. Beleggers die gebruikmaken van onafhankelijke adviseurs kunnen op jaarbasis tot wel 3% meer rendement verdienen dan beleggers die zelf hun portefeuille beheren of gebruikmaken van, vaak dure, actief beheerde portefeuilles. Het voorkomen van emotionele beslissingen en het periodiek herwaarderen van de portefeuille spelen hierbij een belangrijke rol.

Deze website gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.