‘Olieprijzen dalen door onzekerheid in het Midden-Oosten.’

Wanneer de volatiliteit op financiële markten toeneemt, wordt dat vaak geweten aan de toegenomen onzekerheid. We zouden op basis daarvan kunnen besluiten dat onzekerheid komt en gaat, maar aangezien de financiële markten vooruitkijken en de toekomst onvoorspelbaar is, worden beleggers voortdurend met onzekerheid geconfronteerd.

Sterker nog, onzekerheid zorgt er juist voor dat beleggers op termijn meer verdienen met aandelen dan met sparen omdat beleggers in aandelen meer risico lopen dan spaarders. Dat is niet altijd gemakkelijk, zeker niet in roerige perioden waarin de waarde van beleggingen elke dag sterk schommelt. Hoe kunnen beleggers met die permanente onzekerheid leren omgaan?

ONZEKERHEID IS INGEPRIJSD

Het is belangrijk om te onthouden dat de markt zeer goed is in het verwerken van informatie. Miljoenen marktdeelnemers uit de hele wereld beoordelen namelijk voortdurend alle informatie die zij krijgen en de verwachte impact ervan op de toekomstige cashflows. De beslissingen die zij op basis van die beoordelingen nemen, doen de prijzen van beleggingen schommelen. Daarom is het redelijk om er van uit te gaan dat de huidige onzekerheid in de marktprijzen verwerkt zit.

WIJSHEID ACHTERAF

Het kan voor beleggers ook een geruststelling zijn dat breed gespreide portefeuilles zich al van heel wat onzekere perioden en crisissen hebben hersteld.

Zo verloor de aandelenmarkt in 2008 bijna de helft van zijn waarde. De onzekerheid was toen zo groot, dat zelfs twijfels rezen over de levensvatbaarheid van de internationale geldmarkt in haar huidige vorm. Krantenkoppen als ‘Ergste crisis sinds de jaren dertig, einde nog niet in zicht’(1), ‘Chaos op de markten na dichtdraaien kredietkraan’ (2) en 

‘Grootste dagverlies voor aandelen in twintig jaar' (3) verschoven van het economische katern van kranten naar de voorpagina.

Elke politieke of economische crisis brengt andere uitdagingen met zich mee en raakt de markten op verschillende manieren, maar het verleden kan beleggers helpen om een en ander te relativeren.

Soms is de verleiding om op gebeurtenissen te reageren erg groot, maar dat is niet altijd ideaal. Op het hoogtepunt van de financiële crisis beslisten sommigen bijvoorbeeld om al hun aandelen te verkopen. Wie de storm gewoon uitzat en aan zijn beleggingsaanpak vasthield, heeft de crisis echter al lang verteerd dankzij het daaropvolgende herstel van de markten.

Er zijn in het verleden wel vaker periodes van substantiële volatiliteit geweest. Dit blijkt uit grafiek 1. De grafiek toont het gesimuleerde rendement van een gewogen beleggingsstrategie na een aantal crisissen, waaronder het faillissement van Lehman Brothers in september 2008, dat plaatsvond toen de financiële crisis in volle gang was. Bij elke gebeurtenis staat de maand en het jaar waarin deze voorkwam of zijn hoogtepunt bereikte.

Figuur 1.       De reactie van de markt op een crisis

Gesimuleerde rendement van een gewogen strategie: 60% aandelen, 40% obligaties (samengesteld totaalrendement)

 

Figuur 1.               Prestaties per 30 september 2018

Rendementen in EUR. Gebalanceerde strategie is samengesteld uit 60% Dimensional All Country World Core 2 Index en 40% FTSE World Government Bond Index 1-5 jaar (gehedged naar GBP), maandelijkse herbalancering. De rendementen voor een bepaalde crisis beginnen in de periode na de weergegeven crisisdatum en worden niet geannualiseerd (dat wil zeggen dat de opbrengsten na de crisis van september 2008 beginnen met de maandelijkse opbrengst van oktober). Dit is geen strategie die wordt beheerd door Dimensional Fund Advisors Ltd. of een van zijn dochterondernemingen. Zie de bijlage voor een beschrijving van de Dimensional index. FTSE fixed income indices copyright 2018 FTSE Fixed Income LLC. Alle rechten voorbehouden.

 

Deze wereldwijd gespreide en gewogen strategie, die direct na de meeste van deze gebeurtenissen verlies zou hebben geleden, zijn door toedoen van de financiële markten positief hersteld. Dit blijkt uit de tabel hierboven waarin het samengesteld rendement over drie, vijf en tien jaar wordt weergegeven. Voorafgaand aan dergelijke periodes van onrust kan een langetermijnperspectief, een passende spreiding en een vermogensallocatie die afgestemd is op risicotolerantie en doelstellingen, beleggers helpen voldoende gedisciplineerd te blijven om de crisis te doorstaan. Een adviseur kan hierbij een cruciale rol spelen en beleggers in dergelijke crisissituaties van advies voorzien.

CONCLUSIE

Zoals we weten, is het zeer lastig om juiste voorspellingen te doen over toekomstige gebeurtenissen of te bepalen hoe de markt op toekomstige gebeurtenissen zal reageren. Het goede nieuws is dat het succes van een belegger niet afhangt van het maken van juiste voorspellingen. Beleggers moeten beseffen dat marktvolatiliteit bij beleggen hoort en dat ze, om te kunnen profiteren van hogere potentiële rendementen, bereid moeten zijn om meer onzekerheid te accepteren. Een succesvolle belegger hoeft de toekomst niet te kunnen voorspellen.

Een beleggingsstrategie op lange termijn kan alleen succesvol zijn als de belegger vasthoudt aan zijn beleggingsfilosofie, zelfs in moeilijke tijden. Een goed doordachte, transparante beleggingsaanpak kan ertoe bijdragen dat mensen beter voorbereid zijn op onzekerheid en beter in staat zijn om vast te houden aan hun beleggingsplan om uiteindelijk te profiteren van de rendementen lange termijn op de kapitaalmarkt.

 

 

Bereken de totale verwachte kosten

Met onze kostentool kunt u zelf eenvoudig de totale verwachte kosten berekenen. Vul hieronder uw te beleggen vermogen in en kies een risicoprofiel.Kosten dienstverlening Jaar 1  Vanaf jaar 2 
Eénmalige kosten -0 -0
Adviesvergoeding De Vries Investment Services 2.5000,50 2.5000,50
BTW Adviesvergoeding 5250,11 5250,11
Transactiekosten Binckbank éénmalige aankoop 5680,11 5680,11
Transactiekosten Binckbank verwachte transactiekosten -0 -0
Service Fee Binckbank 3150,06 3150,06
Incidenteel -0 -0
Totale kosten dienstverlening 3.9080,78 3.9080,78
Kosten financiële instrumenten    
Eénmalige kosten -0 -0
Doorlopende Beheerkosten 1.9690,39 1.9690,39
Verwachte transactiekosten 3570,07 3570,07
Op- en afslagkosten -0 -0
Incidenteel -0 -0
Totale kosten financiële instrumenten 2.3260,47 2.3260,47
Totale kosten 6.2341,25 5.3941,08

De getoonde berekening kan in sommige gevallen kleine afrondingsverschillen laten zien, variërend van 0,5 tot 1 door het gebruik van meerdere decimalen.

Uw geld ook beleggen met Dimensional fondsen?

Wilt u ook beleggen met ‘s werelds toonaangevende wetenschappers en Nobelprijswinnaars aan uw zijde? Wacht niet langer en wordt cliënt bij De Vries Investment Services.

Algemene voorwaarden
Verplicht
Hoe mogen wij contact met u opnemen?
Verplicht

Deze website gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.